Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Plan för vatten, dricksvatten och avlopp, VA

Planen för vatten och avlopp är att Upplands-Bro kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad. I vår VA-plan och VA-policy kan du läsa mer om kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

Ingen innehållsförteckning finns

Är du nöjd med informationen på sidan?