Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg

Har du arbetat inom vård-och omsorg? Gillar du att samverka med övrig personal och ledning? Då kanske vår utbildning till verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg är för dig. Här kan du läsa mer om och ansöka till utbildningen.

Om YH-utbildningen

Arbetet som verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg är både strategiskt och operativt. Du har administrativa och ledarskapsinriktade arbetsuppgifter och du måste vara självständig, flexibel och kunna fatta snabba beslut. Yrkesrollen ställer också krav på din förmåga att samverka med både personal som ledning.

Efter genomförd utbildning så tar du en yrkeshögskoleexamen som Verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är direkt anpassad efter branschens behov. Du har därför goda möjligheter ett få arbete efter utbildningen.

För att vara behörig att söka till YH-utbildning behöver du:

 • ha en fullständig gymnasieexamen eller en validerad/bedömd utländsk utbildning som motsvarar svenskt gymnasium

 • vara bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Island och där vara behörig till motsvarande utbildning

 • genom praktisk yrkeserfarenhet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (se reell kompetns nedan)
Krav på särskilda förkunskaper

Särskilda förkunskaper som krävs för att söka den här YH-utbildningen är:

 • Vård- och omsorgsutbildning eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga, till exempel från omvårdnadsprogrammet
 • Godkända betyg (lägst E/G/3) i något av följande tre alternativ

  Social omsorg 1, 100p och i Omvårdnad 1, 100p

  Vård- och omsorgsarbete 1, 200p

  Vård och omsorgsarbete, 200p
 • Yrkeserfarenhet från äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet, där du ska har arbetat sammanlagt i minst 2000 timmar (vilket motsvarar heltid i ett år).

Även om du inte uppfyller de formella kraven har du en chans att antas om du bedöms kunna klara trafiklärarutbildningen och kommer att arbeta inom yrket efter avslutad utbildning.

Reell kompetens betyder att du anser dig vara behörig till utbildningen, även om du saknar formell behörighet. Du behöver i din ansökan bifoga till exempel kursintyg eller arbetsgivarintyg med referens, som visar att du är behörig. Det är viktigt att du motiverar på vilket sätt de inskickade dokumenten styrker din reella kompetens.

För frågor om reell kompetens, kontakta oss gärna.

Yrkeshögskolan Upplands-Bro

Förbered din ansökan

Innan du loggar in för att fylla i din webbansökan är det bra om du förberett de underlag du behöver. Ha dina betygskopior sparade på datorn, redo att bifogas.

De betyg du behöver bifoga ska vara scannade eller fotograferade så att det syns att de är signerade av den skola som utfärdat dem. Vi godkänner inte skärmdumpar, dokument som saknar personnummer eller är suddiga. Bifoga endast ansökningshandlingar som efterfrågas (inga andra!) i din webbansökan. Vi tar inte emot handlingar via post eller e-post.

 1. Examensbevis/betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Alternativt betyg från folkhögskola eller ett utländskt betyg som motsvarar en svensk gymnasieexamen.

 2. Resultat från ett nivåtest (max tre år gammalt) om du saknar betyg i Svenska 1 eller i Svenska som andraspråk 1 eller i Engelska 5. Nivåtest bokar du genom Vuxenutbildningen i din hemkommun.

 3. Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg som styrker din yrkeserfarenhet inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet. Intyget måste vara daterat och underskrivet av ansvarig chef eller en anställd på arbetsplatsens personalavdelning. I tjänstgöringsintyget måste följande information finnas med:

  ditt personnummer

  vilken anställningsform du har haft (timanställd, visstidsanställd eller fastanställd)

  antal timmar du har arbetat. Heltid under ett år motsvarar 2000 arbetstimmar. I urvalet till utbildningen ger varje år du arbetat heltid 1 poäng, upp till max 5 poäng.

  arbetsbeskrivning – det måste framgå vilka arbetsuppgifter du har haft.

 4. Om du vill åberopa reell kompetens måste du bifoga uppgifter som stödjer din kompetens.

Om du bedöms behörig till utbildningen kommer du få ett mejl med inbjudan till att boka tid för skriftligt och muntligt prov.

Ansök till YH-utbildningen

Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdagen. Kom därför ihåg att bifoga alla efterfrågade dokument i din ansökan. Nästa utbildningsstart är augusti 2023. Ansökan öppnar under våren 2023.

Studieform och studietakt

Utbildningen motsvarar 200 YH-poäng och pågår på halvfart under två år, vilket gör det möjligt för dig att arbeta parallellt med dina studier. Utbildningen är en distansutbildning med endast två obligatoriska klassrumsträffar per månad.

Klassrumsundervisningen ger dig chansen att utbyta kunskaper och erfarenheter med de andra studenterna på utbildningen. Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten och individuella uppgifter. I utbildningen ingår två LIA-perioder med fyra respektive sex veckors praktik (verksamhetsförlagt lärande).

Eftersom utbildningen är huvudsakligen på distans behöver du ha tillgång till dator.

De här kurserna ingår i utbildningen

Kurs

Poäng

Administration, IT och planering

20 poäng

Arbetsrätt och ledarskap

45 poäng

Etik och moral

25 poäng

Examensarbete, ämnesfördjupning

10 poäng

LIA 1

10 poäng

LIA 2

15 poäng

Pedagogiskt ledarskap

35 poäng

Personcentrerad vård och omsorg

30 poäng

Retorik för arbetsledare

10 poäng

Sök studiemedel hos CSN

Att läsa på en utbildning på yrkeshögskola är gratis. Om du studerar på halvfart (50%) eller mer kan du söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Kontakta Yrkeshögskolan

Har du frågor kring våra YH-utbildningar eller din ansökan? Mejla oss!

Yrkeshögskolan Upplands-Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?