Uppdaterad 27 oktober 2022
Skriv ut

Engagera dig för en tryggare vardag

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Engagera dig i ditt närområde – tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle!

Grannsamverkan

Grannsamverkan är till för att öka trivseln i bostadsområdena och minska vardagsbrottsligheten. De som bor i ett område samarbetar, stödjer och hjälper varandra, håller koll på vad som händer och har tät kontakt med lokal polis.

Grannstödsförare

Grannstödsbilen åker varje dag i kommunen och bidrar till tryggheten. Förarna är frivilliga kommuninvånare och arbetar utan ersättning. Rekrytering sker av lokalpolis och kommun. Förarna utbildas bland annat i första hjälpen. I bilen finns också viktig utrustning som hjärtstartare. Upplands-Brohus deltar också i satsningen.

skicka din intresseanmälan till

Nattvandrare

Lokala föreningar genomför nattvandringar i kommunen fredag- och lördagskvällar och bidrar till social trygghet och medmänskligt stöd för barn och unga. I varje förening utbildas vandrarvärdar, en utbildning som sker i samarbete mellan kommun och polis.

Trygghetsvandringar

Kommunen ordnar regelbundet trygghetsvandringar där de som bor, vistas eller verkar i ett område kan peka ut otrygga platser. Utöver kommunen deltar polis, räddningstjänst, bostadsbolag, PRO, grannstödsförare samt föreningar och civilsamhälle.

Trygghetsvandringar 2022

15 september Brunna

13 oktober Kungsängen

Vill du gå med på trygghetsvandring? Skicka in din anmälan via mejl.

Trygghetsenkät

Under vecka 44­–45 kommer ett antal slumpmässigt utvalda personer som bor i Upplands-Bro kommun att få ett SMS med inbjudan om att vara med i en trygghetsundersökning i form av en enkät.

Varför ska jag svara på enkäten?

Syftet med enkäten är att vi ska få in synpunkter från dig som bor i vår kommun där vi kommer att använda svaren för att kunna prioritera var vi ska göra mer trygghetskapande insatser.

Hur går det till?

Enkäten skickas ut till ett antal slumpmässigt utvalda personer genom SMS i åldrarna 16–84 år som bor i Upplands-Bro kommun. Enkäten består av 24 frågor som tar omkring 5-10 minuter att svara på.

Undersökningen genomförs under perioden 31 oktober till 13 november 2022 och det går att svara på tio olika språk; svenska, finska, engelska, assyriska, arabiska, kurdiska, spanska, somaliska, persiska eller turkiska. Du kan bara svara på enkäten en gång. 

Det är frivilligt att svara på enkäten och du kan avbryta när du vill. Vi får in dina svar först när du har svarat på hela enkäten. Vi kommer att titta på svaren som en helhet, alltså på gruppnivå. Dina enskilda svar kommer inte att visas.

Är du en av de utvalda som har svarat på hela enkäten har du möjlighet att vinna en iPhone SE Gen. 3, 64GB (värde 6490 kronor).

Är någon av länkarna i SMS:et riskfyllda?

Nej, en länk går till enkäten, en till en kommunwebbsida som beskriver undersökningen och en länk man kan klicka på där man avböjer deltagande. Om man klickar på avböj får man inga påminnelser.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – tillexempel med dator eller surfplatta?

Ja, du tar länken till enkäten och lägger in i adressfältet i vilken webbläsare som helst och kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Kan jag fylla i enkäten med pappersenkät istället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i enkäten.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara. Varför då?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Varför får just jag denna inbjudan/detta SMS?

Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16–84 år boende i Upplands-Bro kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?

Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

Kan jag vara med i undersökningen även om jag inte fått ett SMS?

Nej, du kan inte vara med i undersökningen om du inte fått ett SMS. De personer som får en inbjudan att delta är alla slumpmässigt utvalda.

Undersökningens ändamål

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de 2 veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 2 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun.

Kommunens dataskyddsombud får du kontakt med genom mejl.

dataskyddsombud@upplands-bro.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor. Detta gör du genom mejl: imy@imy.se

Är du nöjd med informationen på sidan?