Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

Engagera dig för en tryggare vardag

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Engagera dig i ditt närområde – tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle!

Grannsamverkan

Grannsamverkan är till för att öka trivseln i bostadsområdena och minska vardagsbrottsligheten. De som bor i ett område samarbetar, stödjer och hjälper varandra, håller koll på vad som händer och har tät kontakt med lokal polis.

Grannstödsförare

Grannstödsbilen åker varje dag i kommunen och bidrar till tryggheten. Förarna är frivilliga kommuninvånare och arbetar utan ersättning. Rekrytering sker av lokalpolis och kommun. Förarna utbildas bland annat i första hjälpen. I bilen finns också viktig utrustning som hjärtstartare. Upplands-Brohus deltar också i satsningen.

skicka din intresseanmälan till

Nattvandrare

Lokala föreningar genomför nattvandringar i kommunen fredag- och lördagskvällar och bidrar till social trygghet och medmänskligt stöd för barn och unga. I varje förening utbildas vandrarvärdar, en utbildning som sker i samarbete mellan kommun och polis.

Trygghetsvandringar

Kommunen ordnar regelbundet trygghetsvandringar där de som bor, vistas eller verkar i ett område kan peka ut otrygga platser. Utöver kommunen deltar polis, räddningstjänst, bostadsbolag, PRO, grannstödsförare samt föreningar och civilsamhälle.

Trygghetsvandringar 2023

22 mars, samling Trygghetscenter i Bro, Bro Centrum 1

Hösten 2023, datum meddelas i god tid innan- Kungsängen

Hösten 2023, datum meddelas i god tid innan- Brunna

Vill du gå med på trygghetsvandring? Skicka in din anmälan via mejl.

Har du inte möjlighet att delta på våra trygghetsvandringar kan du meddela otrygga platser geonm vår e-tjänst.

Mobila trygghetsdialoger

Polisen och personal från kommunens Trygghetscenter genomför för andra gången mobila trygghetsdialoger, som också är en del i det framtagna medborgarlöftet för Upplands-Bro kommun. Syftet är att komma närmare dig som inte bor i de centrala delarna av kommunen.

Vi vill ta del av dina tankar och synpunkter kring trygghet och säkerhet i det område där du bor. Kom förbi och prata med oss över en fika. Vi finns på plats med polisbil och kommunbuss på nedan platser 15 april:

Kl. 10.00-11.00 Kevans stugby/Myggdansen, parkeringen vid Lövåsvägen

Kl. 11.30- 12-30 Näshagen, korsningen Stora Näshagenvägen och Jädravägen, vid postlådorna.

13.00-14.00 Brunna, artistvägen, mellan Artistens förskola och Brunnaskolan.

14.30-15.30 Ladan, Öråkersvägen

Är du nöjd med informationen på sidan?