Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Brandfarlig vara

Det mesta kan brinna och i varje hem finns sådant som enklast kan sammanfattas som extra brandfarligt, exempelvis: tändvätska, bensin, gasol, lacknafta och sprayburkar. Årligen brinner hus och människor brännskadas på grund av slarv eller olämplig hantering av dessa vätskor. Därför får du inte förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, förutom för eget bruk.

Så hanterar du brandfarliga varor

 • Förvara brandfarliga vätskor i originalförpackningen, på ett säkert ställe, oåtkomligt för barn.
 • Ha så få brandfarliga vätskor hemma som möjligt.
 • Se till att ha en 6-kilos pulversläckare och brandfilt hemma om brand skulle inträffa.
 • Inne i lägenheten får du ha två gasolbehållare som innehåller max fem liter vardera, en som används och en i reserv. Märk alltid ut att det finns gasflaskor i bostaden genom att sätta upp en skylt på exempelvis ytterdörren.
 • På en öppen balkong kan du förvara större flaskor gasol i flaskor som innehåller max 30 liter vardera. Totalt får du förvara 60 liter gasol i din bostad. Ställ gärna behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. På balkongen kan du också förvara som högst 25 liter brandfarlig vätska. På inglasade balkonger gäller samma regler som inomhus. Det vill säga två stycken gasolbehållare på max 5 liter och max 10 liter brandfarlig vätska per behållare.
 • Det är förbjudet att förvara gasol på vinden, i källarförråd och flerbilsgarage. Samma regler gäller för brandfarliga vätskor och sprayburkar med undantag för fordon med tank och reservdunk.
 • Du får inte förvara brandfarliga varor i garage som ligger i bottenplanet på flerbostadshus.
 • I garage för flera hushåll är det förbjudet att förvara gasol. Däremot är det tillåtet att förvara fordon med tank, reservdunk, brandfarlig vätska och sprayburkar under förutsättning att inga obehöriga kan komma åt dem.
 • Inne i din villa, ditt radhus eller fritidshus får du förvara högst två gasolbehållare på mindre än 30 liter vardera. Det innebär vanligen en i drift och en i reserv. De bör förvaras i ett väl ventilerat utrymme med ventilationsöppningar både högt och lågt som leder ut i det fria. Håll utrymmet fritt från lättantänt material som till exempel textilier, papper eller kartonger.
 • Brandfarliga vätskor och sprayburkar får inte förvaras på vinden, däremot i en källare om utrymmet är ventilerat ut till det fria.
 • Du får förvara högst två behållare gasol större än 15 liter i ett förråd, avskilt från bostaden som är ventilerat och håller brandklass EI 30, vilket betyder att konstruktionen är brandtät och isolerande under 30 minuter.
 • Du får förvara högst två gasolbehållare större än 15 liter, brandfarliga vätskor, sprayburkar och två behållare med annan brandfarlig gas, till exempel högst fem liter acetylen, i ditt garage om det är ventilerat och brandtekniskt avskilt från bostadsdelen.
 • Om du förvarar brandfarliga varor i ditt garage måste de vara skyddade mot påkörning.

Lämna brandfarliga varor till kretsloppscentralen

Alla brandfarliga varor är mer eller mindre farliga för miljön. Därför får du inte hälla ut dem i avloppet eller i mark och vatten utomhus. Lämna vätskorna till någon av kommunens kretsloppscentraler.

Är du nöjd med informationen på sidan?