Uppdaterad 16 oktober 2023
Skriv ut

Norra Stäksön

Samhällsbyggnadsutskottet godkände planprogram för Norra Stäksön 2021. Planprogrammets syfte är att utreda lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse. Målet är att samtidigt förstärka och tillgängliggöra områdets rekreativa värden.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta över Kungsängen och omkringliggande områden med programområdets läge på kartan i blått

Programområdets läge på kartan

Kort om projektet

Ett programförslag har tagits fram vars grundstruktur bygger på att ta tillvara på dels den kvarvarande järnvägsbanken och dels den dalgång som löper genom hela området. Dessa utgångspunkter föreslås ge struktur åt bebyggelse, vägar och grönstruktur i den nya stadsdelen. Ett bärande inslag är att skapa en park i dalgången som leder ner till Mälaren.
Förslaget var utsänt för programsamråd 2015. Programmet godkändes av samhällsbyggnadsutskottet 2021.

Det här händer nu

Detaljplaneprogrammet har godkänts av Samhällsbyggnadsutskottet. En ansökan om planbesked för att ta fram detaljplan för området har kommit in till kommunen. Positivt planbesked har beslutats i Samhällsbyggnadsutskottet 2023-10-04 och beslutsparagraf 49.

Ta del av planhandlingar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?