Uppdaterad 14 juni 2024
Skriv ut

Möten och protokoll för funktionsrättsrådet

Här ligger funktionsrättsrådets mötesdokument från och med 2018 samlade.

Det finns ingen innehållsförteckning på sidan

Det finns ingen innehållsförteckning på sidan

Sammanträden och handlingar under 2019

Datum

Kallelser

Dagordning

Minnesanteckningar

20 februari
24 april

Kallelse Pdf, 87.9 kB.

Dagordning Pdf, 87.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 Minnesanteckningar Pdf, 153.5 kB, öppnas i nytt fönster.

11 september
20 november

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?