Uppdaterad 27 februari 2024
Skriv ut

Ny som förtroendevald eller avsluta uppdrag

Är du ny som förtroendevald eller vill avsluta ditt uppdrag, så behöver du göra en anmälan via e-tjänsten.

Det finns ingen innehållsförteckning på sidan

Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag kommer du formellt att bli entledigad vid nästa kommunfullmäktigesammanträde, om kallelse och handlingar inte redan skickats ut.

Om du flyttar från kommunen måste du meddela detta till kansliavdelningen via e-tjänsten.

Om du folkbokför dig i en annan kommun uppstår ett valbarhetshinder och dina uppdrag avslutas utan beslut från kommunfullmäktige.

Är du nöjd med informationen på sidan?