Uppdaterad 27 mars 2024
Skriv ut

Jag är intresserad av att bli leverantör

Upplands-Bro kommun ska följa gällande lagstiftning vid inköp av varor, tjänster och entreprenader. Vem som blir leverantör avgörs i regel efter utvärdering av inkomna anbud i kommunens upphandlingar.

Så går det till

För att kunna bli leverantör måste du lämna en offert eller ett anbud i en relevant upphandling. Om du vinner upphandlingen kommer du att bli meddelad och teckna avtal med kommunen.

Bevaka kommunens upphandlingar för att kunna lämna anbud på relevanta upphandlingar.

Intressentlista för direktupphandling 

Det ska vara enkelt för dig som driver företag inom kommunen att delta i våra direktupphandlingar. Direktupphandling är benämningen på upphandlingar som understiger 700 000 kronor för hela avtalsperioden.

Om du är intresserad av att bli tillfrågad vid direktupphandlingar i Upplands-Bro kommun kan du registrera dig på vår intresselista för direktupphandlingar.

Intresselistan ger kommunens verksamheter en överblick över tänkbara leverantörer inom olika branscher, men är ingen garanti för att just ditt företag ska få en förfrågan vid direktupphandling.

Så får du veta om du blir leverantör

När anbudstiden för en upphandling gått ut och samtliga inkomna anbud utvärderats fattas ett tilldelningsbeslut. I det meddelas vem som vunnit upphandlingen. Tilldelningsbeslutet skickas ut till samtliga anbudsgivare. Om du vinner upphandlingen kommer vi att kontakta dig för att teckna avtal

Är du nöjd med informationen på sidan?