Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Våldsbejakande extremism

Har du kommit i kontakt med våldsbejakande extremism eller har du en anhörig som du är orolig för? Här kan du läsa om vilken hjälp som finns att få, och hur vi arbetar för att motverka våldsbejakande extremism.

Stöd från socialtjänsten

Om du känner oro för att ett barn under 18 år håller på att radikaliseras, eller indirekt påverkas av radikalisering, kan vi hjälpa dig.

Under kontorstid ringer du kontaktcenter och frågar efter mottagningsenheten. Övrig tid kan du vända dig till Socialjouren Nordväst.

Socialjouren nordväst

Är du orolig för att en anhörig ska dras in i våldsbejakande extremism? Ring Rädda Barnens orostelefon för tips och råd. Även du som exempelvis är lärare, socialsekreterare, fritidspedagog, idrottsledare eller församlingsledare och känner oro kan få stöd.

Telefonen och chatten bemannas 9.00 – 12.00 måndag till fredag. De som svarar är kuratorer som behärskar flera språk, till exempel svenska, engelska, arabiska och somaliska. Du är anonym och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Orostelefon

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Deras uppgift är att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet, Brå.

Läs mer om deras verksamhet.

Hur kommunen arbetar för att motverka våldsbejakande extremism

Kommunen har i uppdrag att på lokal nivå motverka våldsbejakande extremism. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som använder våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Vi talar då om:

  • autonom vänster
  • högerextrem och vit-maktaktivism
  • politisk islamism och våldsbejakande islamistisk extremism

Läs vår handlingsplan mot våldsbejakande extremism för mer information om vårt arbete.

Är du nöjd med informationen på sidan?