Uppdaterad 21 maj 2024
Skriv ut

Hammaren (del av Lennartsnäs 2:9)

En förstudie till programhandling togs fram 2005. Kommunestyrelsen beslutade om programupdrag 2006. Förslaget omfattar ca 10-15 villor.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta över större område med programområdets läge på kartan markerat med blått

Programområdets läge på kartan

Det här händer nu

Programarbetet är för närvarande vilande.

Nästa steg blir att ta fram programhandlingar inför ett samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?