Uppdaterad 19 september 2022
Skriv ut

Nattvandring för föreningar

Nu har ni en chans att bidra till en ökad trygghet i Upplands-Bro. Är din förening intresserad av att nattvandra?

Hur fungerar det i praktiken?

Föreningen tar på sig ett uppdrag att nattvandra antingen 10 gånger eller 5 gånger under säsongen. Föreningen ska ha verksamhet för barn och ungdomar för att få vandra.

Vid dessa tillfällen krävs att föreningen bidrar med minst två personer + vandrarvärd (över 20 år) som är ute och vandrar klockan 19.30 - 24.00, vanligtvis fredags- och lördagskvällar.

Vandringarna utgår från fritidsgårdarna när man vandrar i Kungsängen och Brunna. I Bro utgår man från Bro centrum. Vid varje tillfälle ska det vara med en vandrarvärd från föreningen som fått utbildning av Upplands-Bro kommun.

Ert syfte är att skapa trygghet, observera, hjälpa, informera och rapportera. Din roll som nattvandrare är att röra sig ute, söka kontakt, visa sig och samtala med ungdomarna. Kanske hjälpa någon, plåstra om eller bara finnas till hands och skapa trygghet för alla – även vuxna.

Nattvandrare bär en orange jacka från nattvandring.nu. De är då försäkrade och lätt igenkänningsbara för ungdomar och andra vuxna i det offentliga rummet.

Vandringarna sker under hela året. Föreningar kan vandra en gång var om tillräckligt många föreningar vill vandra för att det ska täcka behovet. Är behovet större kan föreningen få vandra mer än en gång per år.

Ersättning

Ersättningen till föreningen är 12 000 kronor för de tio gångerna, och 5 000 kronor för fem gånger. Utbetalning till föreningen sker efter avslutad termin.

Anmälan och utbildning

Anmälan om nattvandring sker en gång per år. Intresseanmälan sker innan sista november och bekräftelse på anmälan skickas ut i december. Utbildningar och information hålls i januari.

Vi ser gärna att nya personer utbildar sig som vandrarvärdar och att vandrarvärdarna repeterar sin utbildning vartannat år. Vandrarvärden får ett kort som intygar utbildningen.

Är du nöjd med informationen på sidan?