Uppdaterad 04 september 2023
Skriv ut

Viktor Jonsson-huset

På fastigheten står det så kallade Viktor Jonsson-huset som påminner om Bros ursprung som stationssamhälle från tiden då stambanan byggdes ut. Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp den befintliga villan samt tillföra nya bostäder inom fastigheten.

Ingen innehållsförteckning finns

Planens läge på kartan markerat med blå ifylld cirkel

Planens läge på kartan

Planens läge på gällande detaljplan i blå streckad linje

Planens läge på gällande detaljplan

Det här händer nu

En ansökan har kommit in från fastighetsägaren för att ändra inriktningen för planuppdraget. Den nya ansökan omfattar radhus. Beslut om ny inriktning tas av Samhällsbyggnadsutskottet. Beslut har inte fattats ännu.


Planen var ute på samråd mellan den 24 januari till den 28 februari 2022. De synpunkter som kommit in sammanfattas och besvaras när förslag till detaljplan ställs ut för granskning.

Ta del av planhandlingarna här.


Är du nöjd med informationen på sidan?