Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Takkupa

Ska du bygga en takkupa? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Sidinnehåll

Behövs bygglov?

Äger du ett hus får du bygga en eller två takkupor utan bygglov, men det finns begränsningar på hur stora ingrepp du får göra utan att söka bygglov. Du kan få bygga två takkupor utan bygglov, men har du redan en takkupa får du maximalt bygga en till utan bygglov. Har du redan två eller flera takkupor behöver du alltid söka bygglov. Oavsett vilket behöver du alltid göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Använd vår e-tjänst för att göra en anmälan.

Du kan också skicka in din ansökan eller lämna in din den i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

Upplands-Bro kommun, bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

För bygge av takkupor utan bygglov gäller att:

 • du får bara bygga takkupor på ett en- eller tvåbostadshus.

 • det får finnas max två takkupor på huset.

 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet.

 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom områden som räknas som särskilt värdefulla.

Dessa handlingar krävs

 • en situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du markera ut vilken byggnad eller byggnader som gäller.
 • en planritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in takkupornas placering.
 • en fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in takkupornas placering.
 • en sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in takkupornas placering och lutning.
 • en konstruktionsritning som beskriver hur takkuporna ska byggas.
 • en kontrollplan som bland annat innefattar konstruktion, brandskydd och energihushållning.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Är du nöjd med informationen på sidan?