Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Asfaltering av gator

Vi lagar skador på vägar och parkeringsplatser, som utgör en säkerhetsrisk, löpande under hela året. Detsamma gäller för mindre skador och sprickor. Större reparationer utförs av vår entreprenör Skanska.

Ingen innehållsförteckning finns

Har du upptäckt något som behöver åtgärdas. Gör en felanmälan via vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?