Uppdaterad 09 april 2024
Skriv ut

Vattenmätare

Varje fastighet som är kopplad till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare. Här kan du läsa om vad som gäller för de gamla och de nya digitala mätarna som håller på att installeras i fastigheter med kommunalt vatten.

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren ska placeras lättåtkomligt, det ska vara utrymme omkring vattenmätaren så att den är lätt komma åt vid byte, service eller avläsning. Platsen ska vara belyst och väggen närmast mätaren ska tåla spill och läckage av vatten.

Fastighetsägarens ansvar inför installation eller mätarbyte

Inför mätarbytet behöver du som fastighetsägare se till att det finns konsol och fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera. Om någon av ventilerna inte går att röra, vilket betyder att det inte går att stänga av vattnet, behöver du byta ut den innan mätarbyte kan ske.

Illustrerad bild på vattenmätare med mått för installation

Installation av vattenmätare

Installation av vattenmätare utförs av kommunens driftspersonal.

Byte av vattenmätare

Byten av vattenmätare utförs av Hydrostandard AB.

Så hittar du vattenmätarnumret

På de äldre vattenmätarna syns mätarnumret på lockets insida. Vanligtvis står det ”Norrvatten” och fem till sex siffror under. På de digitala vattenmätarna står mätarnumret vid displayen.

Egna eller kommunala mätare?

Vissa föreningar har egna, så kallade undermätare, som är kopplade till medlemmarnas lägenheter/ hus. De egna mätarna sköts av föreningen. Upplands-Bro debiterar bara efter avläsning på de kommunala vattenmätarna.

Digitala vattenmätare

Just nu sker en övergång från analoga till digitala vattenmätare. De nya mätarna har många fördelar, inte minst vad gäller avläsning. Fastighetsägare slipper läsa av eller lämna mätarställningen och administrationen för oss förenklas. Dessutom går det snabbare att upptäcka avvikelser, exempelvis läckage. Det innebär färre driftstörningar, bättre uppföljning och ett säkrare underlag för debitering.

En vattenmätare byts vart åttonde år. Vi räknar med att alla vattenmätare i Upplands-Bro kommer att vara digitala år 2027. Berörda fastighetsägare kommer bli informerade i god tid.

Infokoder för digital vattenmätare

Din digitala vattenmätare kan visa olika koder som visar en extraordinär händelse. Här nedan finns förklaring för felkoderna:

Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning

Leak: Vattnet har inte varit still under en timme det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage, till exempel rinnande toalett

Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på rörbrott.

Dry: Mätaren är inte vattenfylld

Tamper: Försök till skada på mätare. Mätaren är inte längre godkänd för debitering och måste bytas ut

Radio off: Radio av

Low battery: Svagt batteri.

Vattenmätare med otillåten ventil

Den opålitliga ventilen LK580 är känd som ”Champagnekorken” och tillverkningen av ventilen har sedan länge upphört. Vid manövrering av ventilerna kan de svarta ventilrattarna lossna och orsaka skador då ventillocket flyger i luften som en champagnekork och vattnet sprutar ut. På grund av problem med denna modell av ventiler, bör du som fastighetsägare kontrollera beteckningen på dina ventiler vid vattenmätaren. Kommunen byter inte vattenmätare där denna typ av ventil finns.

Om du har LK580 ventiler i din fastighet bör du kontakta en rörmokare för att få både ventiler och konsol utbytta. Du behöver även boka avstängning av inkommande vatten vid bytet. Avstängning bokas via kommunens kontaktcenter och är kostnadsfritt.

Foto på en vattenmätare med otillåtna ventiler

Bilderna visar en vattenmätare i en konsol med LK580 ventiler.

Kan inte visa öppettider

[object Object]

Felanmälan

Behöver du göra en felanmälan på din vattenmätare gör du det genom vår e-tjänst.

Att tänka på när det kommer till vattenmätare

  • Kommunen ansvarar för och bekostar vattenmätaren och eventuellt byte
  • Mätaren måste vara placerad så att bytet enkelt går att genomföra
  • Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar bytet av ventiler och konsol
  • Mätarkonsolen ska vara rätt monterad och i gott skick
  • Ventilerna före och efter mätaren måste sluta tätt
  • Ledningarna får inte vara så rostangripna så att mätarbyte inte kan göra.
  • Jordklammer från elinstallationen får inte vara monterad på kopplingshylsorna
  • Vattenledningen får inte vara strömförande
  • Vattenmätaren får inte utsättas för frysrisk.

Är du nöjd med informationen på sidan?