Uppdaterad 22 maj 2023
Skriv ut

Invasiva arter

En invasiv art är en växt eller ett djur som från början inte fanns i ett område, och som hotar ekosystemet och den biologiska mångfalden i sin nya miljö. Här kan du bland annat läsa mer om vad du ska göra om du upptäcker en invasiv art, och vem som ansvarar för bekämpningen av invasiva arter.

Vad är invasiva arter?

En invasiv art är en växt eller ett djur som från början inte fanns i ett område men som på grund av miljöombytet snabbt kan föröka sig, hota den naturliga balansen och i vissa fall skada omgivningen. Invasiva arter är exempelvis parkslide, spansk skogssnigel och jättelokan.

Rapportera om du hittar invasiva arter

För att begränsa och övervaka hur invasiva arter sprids behövs kartläggning. Därför ska du alltid rapportera till Artdatabanken så snart du upptäcker en invasiv art.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för bekämpning av invasiva arter på kommunala fastigheter. Vi fokuserar på att bekämpa de arter som är listade i EU:s förordning.

Fastighetsägarens ansvar

Om det finns invasiva arter på din tomt är det du som ansvarar för att ta bort dem. Växtavfall från invasiva arter måste hanteras med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?