Uppdaterad 10 april 2024
Skriv ut

Ekhammarskolan

Ekhammarskolan är centralt belägen i Kungsängen med omkring 700 elever och 100 medarbetare. Skolan innefattar grundskola åk 4-9 samt två kommungemensamma undervisningsgrupper för åk 4-6 samt åk 7-9.

Foto på Ekhammarskolan

Så arbetar vi

I åk 4-6 har lärarna bredare ämneskompetenser och undervisar sin egen klass utifrån sin ämnesbehörighet. Det skapar en grundtrygghet hos våra elever på mellanstadiet. I åk 7-9 undervisas eleverna av ämneslärare och de har två mentorer per klass.

Unik mötesplats

Vår skola är en spännande mötesplats. Våra elevers olika bakgrunder, åldrar, intressen och erfarenheter är en tillgång för skolan och erbjuder unika möjligheter att utveckla viktiga kunskaper inför framtiden: förståelse och respekt för alla människors lika värde, social kompetens och samarbetsförmåga.

Värdegrund och vision

Ekhammarskolan har under läsåret fyra dagar vikta åt arbete med skolans värdegrund där eleverna bland annat arbetar med olika teman så som diskrimineringsgrunderna, vad sker på nätet och samarbetsövningar. De områden skolan arbetar med utgår från den trygghetsenkät som genomförs varje termin på skolan. Ekhammarskolan ska vara en trygg plats för våra elever att vistas på och alla våra elever ska känna att de är trygga i skolans miljö och att de får vara sina egna fantastiska jag.

Ekhammarskolan arbetar med EKAN som innebär Engagemang, Kunskapsglädje, Ansvar och Nyfikenhet. Det genomsyrar hela skolan från elever, vårdnadshavare och medarbetare. Under läsåret kommer skolan arbeta med dessa ord samt ta fram en vision för hela Ekhammarskolan där elever, vårdnadshavare och medarbetare kommer vara involverade på olika sätt.

Ekhammarskolan har i samverkan med elevråden, föräldrarådet samt alla medarbetare på skolan tagit fram ett förväntansdokument för att tydliggöra ordningsregler och olika förväntningar du som vårdnadshavare, du som elev och vi som skola kan ha på varandra.

Maten på Ekhammarskolan

I Upplands-Bro finns en gemensam matsedel för de kommunala grundskolorna. Matsedeln är säsongsanpassad, miljömässigt hållbar och varierad med inslag från olika delar av världen. På menyn har vi både svensk husmanskost och elevernas “favoriträtter”.

Elevhälsoteam

På Ekhammarskolan finns många specialkompetenser: speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, socialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med skolledningen är detta skolans elevhälsoteam som har ett särskilt ansvar för att arbeta hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot målen.

Terminer och lovdagar

Här kan du se läsårstider och gemensamma lovdagar för de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro kommun.

Sök eller byt till Ekhammarskolan

Vill du att ditt barn ska gå i Ekhammarskolan?

Kontakta oss

Biträdande rektor mellanstadiet Soma Arenander

Biträdande rektor högstadiet Sara Froby

Kontaktuppgifter till lärare hittar du i Vklass. Du kan också kontakta lärare på skolan via expeditionen.

Vklass

Du som har ett barn på Ekhammarskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Hitta till oss

Skolvägen 20, 196 34 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?