Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Olovlig användning allmän mark

Många uppskattar naturen och särskilt den i närheten av bostaden. Därför ska kommunens mark vara tillgänglig och kunna användas av alla. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för användning av allmän mark i Upplands-Bro.

Olovlig användning av allmän mark

Det är lätt att tro att ytor där det står privata saker är privat mark. Därför är det inte tillåtet att ställa ut exempelvis en studsmatta, husbil eller pallkrage utanför den egna tomtgränsen. Det är dessutom svårare för kommunens parkförvaltare att göra sitt jobb när privata ägodelar blockerar allmän mark.

Exempel på olovlig användning av allmän mark

  • Uppställning av båtar, bilar, och husvagnar

  • Egna planteringar, komposter och vedupplag

  • Placering av byggnader som exempelvis lekstugor och växthus

  • Placering av sandlåda, gungställning och studsmatta

  • Inhägnad för husdjur

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet att använda annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

I enlighet med plan- och bygglagen kan allmän platsmark skyddas i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och den får bara upplåtas för enskild verksamhet tillfälligtvis.

Den allmänna platsmarken är inte till för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar eller byggnader för att sköta och använda platsen kan det regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Vad händer om jag använder allmän mark utan tillstånd?

När kommunen upptäcker olovlig användning av kommunal mark skickas först ett informationsbrev ut till den som antas ha ställt ut sakerna. Kommunen informerar då om gällande lagstiftning vilket kan leda till en polisanmälan. Vid olovlig parkering av fordon skrivs först en parkeringsanmärkning. Står fordonet kvar en längre tid har kommunen möjlighet att flytta fordonet.

Du ansvarar för att ta reda på var tomtgränsen går. Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera lagen och plocka bort det du ställt på allmän mark snarast. Om det tar lång tid att återställa ytan eller om du behöver använda allmän mark tillfälligt ska du ta kontakt tekniska avdelning via vårt kontaktcenter.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, till exempel i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Detta gör du via polisens e-tjänst.

Kontakta oss om allmän mark

Har du frågor om användning av allmän mark, kontakta tekniska avdelningen via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?