Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Strandängarna i Tibbleviken restaureras för ökad biologisk mångfald

Strandängarna i Tibbleviken i Kungsängen restaureras och nya våtmarker anläggs för att öka den biologiska mångfalden i området. Projektet är ett samarbete mellan kommunen, Öråkers gård och föreningen Odla ihop och finansieras främst med medel från Länsstyrelsen.

Strandängarna vid Tibbleviken

Strandängarna vid Tibbleviken restaureras. Foto: Ben Craven

Området runt Tibbleviken är ett populärt stråk för promenader och rekreation. Nu ska strandängarna få ett lyft i syfte att öka den biologiska mångfalden.

Projektet finansieras huvudsakligen med medel från Länsstyrelsen. Utöver bidraget finansieras det också av Öråkers Gård. Upplands-Bro kommun och föreningen Odla Ihop bidrar med kompetens och tid i projektet.

– Man kan säga att vi återskapar det historiska landskapet som förr hölls öppen av betande boskap. Insatsen hjälper fågellivet, fiskar, insekter och pollineringen och främjar på så sätt den biologiska mångfalden, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog.

I projektet ingår även att höja rekreationsvärdet. Området görs mer tillgängligt, informationsskyltar har placerats ut och fågeltornet i Tibbleviken ska rustas upp.

En annan viktig del av satsningen är att man även ska anlägga en större våtmark, som ska gynna grodor, andra djur och Mälaren.

– Våtmarken kommer att fånga upp näringsläckage från åkrarna runt omkring vilket bidrar till att minska övergödningen av Mälaren, säger Johan Björklind Möllegård.

Är du nöjd med informationen på sidan?