Uppdaterad 18 april 2024
Skriv ut

GVI Upplands-Bro och Järfälla har genomfört sitt andra call-in

Med hjälp av strategin GVI vill Upplands-Bro, Järfälla, Polismyndigheten och Kriminalvården tillsammans minska och förebygga utvecklingen av det grova våld som utförs av kriminella grupper i de båda kommunerna. Arbetet är inne i en intensiv fas och ett andra call-in är nu genomfört.

GVI-strategin går ut på att polis, kommun, kriminalvård och representanter från lokalsamhället kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap om att våldet måste upphöra.

Ett sätt att kommunicera budskapet är genom call-in som är ett informationsmöte dit gruppmedlemmar kallas för att ta emot budskapet och föra det vidare till sina grupper.

– Vi fortsätter arbetet med att nå och försöka påverka de individer som är djupt inne i en kriminell livsstil. Det är viktigt att samhället tydligt markerar en nolltolerans mot det grova våldet, samtidigt som vi erbjuder möjligheten för enskilda individer att hoppa av den kriminella banan, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande.

– Det grova våldet måste upphöra! Vi vill inte att någon ska skadas, skjutas eller dö. Det var ett betydelsefullt steg i Upplands-Bros arbete att call-in genomfördes hos oss i går. Det krävdes mycket av dem som deltog i rummet men detta markerar en vändpunkt för den fortsatta resa vi är inne i. Jag kommer, tillsammans med Järfälla och våra samarbetspartners, att fortsätta arbetet med oförändrad kraft, säger Ida Texell, kommundirektör.

Ett andra call-in genomfördes igår kväll i Upplands-Bro. Kommundirektörer från Upplands-Bro och Järfälla, lokalpolischef, kommunpolis och representanter från socialtjänsten, sjukvård samt lokalsamhället i kommunerna deltog och talade direkt till gruppmedlemmar som kallats dit. Följande budskap framfördes:

  • Vi vill inte att du ska dö.
  • Vi vill inte att du ska döda.
  • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter.
  • Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet.

Representanter från lokalsamhället deltog både som publik och talare. Talarna delade personliga berättelser om hur våldet har påverkat dem personligen och hela samhället. Publiken bestod bland annat av föreningar, samfund, kommunernas verksamheter och engagerade kommuninvånare.

– Vi har nu haft ett möte med stundvis tung och allvarlig stämning. Det är viktigt att samhället sluter upp och sänder samma budskap till de som är kallade till mötet. Det är när samhället samarbetar som styrkan i budskapet på riktigt kommer fram. Mötet gav en bra och allvarlig bild av hur det dödliga våldet drabbar oss och är förhoppningsvis en metod som, tillsammans med andra metoder, gör att det dödliga våldet minskar, säger Torgny Söderberg, chef för lokalpolisområde Järfälla där även Upplands-Bro ingår.

Operativt arbete är i gång sedan våren 2023

I april 2023 startade det operativa arbetet med GVI genom individuella samtal (custom notifications). Polisen, kommunernas socialtjänster och Kriminalvården har tillsammans genomfört ett 50-tal enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper i syfte att delge budskapet. Individuella samtal fortsätter att genomföras löpande. Under hösten 2023 genomfördes call-in för första gången. Till följd av grova våldshändelser har tre sanktionsinsatser genomförts riktat mot kriminella grupper.

Från juni 2024 övergår GVI från projektform till ordinarie verksamhet i GVI Upplands-Bro och Järfälla. Implementeringen av strategin har följts av forskare från start och en första delrapport har publicerats Länk till annan webbplats.. På sikt ska även effekterna av strategin utvärderas.

Fakta om GVI i Upplands-Bro och Järfälla

  • Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.
  • Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om stöd och hjälp.
  • GVI Upplands-Bro och Järfälla genomförs i samverkan mellan polisen, Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun, Kriminalvården och lokalsamhället.
  • GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.
  • En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.
  • Strategin används även i Göteborg, Huddinge, Malmö och Örebro.

Malmö var först i landet med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut. Arbetet med Sluta skjut har utvärderats vid två tillfällen:
2021: Effektutvärdering av Sluta skjut: En strategi för att minska det grova våldet (diva-portal.org) Länk till annan webbplats.
2023: Uppföljning av Sluta skjut - Brottsförebyggande rådet (bra.se) Länk till annan webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?