Fågelskådning

I kommunen finns ett rikt och lockande fågelliv som är en fröjd för alla att uppleva. Två fågeltorn och vandring på Upplands-Broleden ger stora möjligheter att få eninblick i naturen med dess variation och stora mångfald.

Till Tibblevikens fågeltorn kommer du via Upplands-Broleden, ca 2 km vandring från Kungsängens centrum.

Fågeltornet i Broängarnas naturreservat når du antingen via naturreservatets parkeringsplats eller från Bro IP, en promenad på ca 2 km. Även här följer du Upplands-Broleden fram till skyltar med texten fågeltorn.

Både Broängarnas naturreservat och Upplands-Broleden har kunnat iordningställas med lokalt naturvårdsbidrag (LONA) från Länsstyrelsen.

Upp