Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna vart fjärde år.
De övriga nämnderna och Kommunstyrelsen väljs av den nya Kommunfullmäktige efter ett sådant val.

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under kommande fyra åren efter ett val.

Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller att de ska  yttrande i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut.

Kopplad till Kommunfullmäktige finns även en valberedning som förbereder val av eventuella nya ledamöter och ersättare till nämnder,  kommunala uppdrag i nämnder, bolag eller andra organ med kommunal representation som till exempel olika kommun förbund.

Vad och hur Kommunfullmäktige ska arbeta styrs i en arbetsordning som motsvarar andra nämnders reglemente. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Som medborgare har  du möjlighet att ställa frågor till Kommunfullmäktige genom något som vi kallar allmänhetens frågestund. Mer om regler för det kan du läsa om på sidan författningssamling.

Vill du kontakta en Kommunfullmäktige politiker direkt hittar du kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av personuppgiftslagen (PuL) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2017

 

 Sammanträdesdag 

 Kungörelse 

 Handlingar 

 Protokoll 

8 februari 2017

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

 20 februari 2017

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

 22 mars 2017

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

 10 maj 2017

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

 14 juni 2017 

Kungörelse

Handlingar

Bilagor
ärende 8

Protokoll

 21 juni 2017

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

 13 september 2017

Kungörelse

Handlingar ärende 1-15

Ärende 16

Ärende 17-35

Protokoll

 18 oktober 2017 

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

22 november 2017

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

20 december 2017

Kungörelse

Ärende 1-3

Ärende 4-6

Ärende 7-16


Här hittar du fler protokoll och handlingar från tidigare år

Ledamöter

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 22 ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelning nedan

 Parti 

 Ordinarie 

Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 14 

 7 

 Moderaterna 

 10 

 5 

 Liberalerna 

 4 

2 

 Sverigedemokraterna 

 4 

- 

 Miljöpartiet 

 3 

2 

 Vänsterpartiet 

 2 

2 

 Kristdemokraterna 

 2 

2 

 Centerpartiet 

 2 

2 

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande
Olame Solange Bayibsa (S)

1:e vice ordförande
Jan-Erik Björk (KD)

2:e vice ordförande
Anders Åkerlind (M)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna


Camilla Janson

Mary Svenberg

Rolf Nersing

Christian Kronsell

Solange Olame Bayibsa

Mia Andersson Wikholm

Naser Vukovic

Björn-Inge Björnberg

Catharina Andersson

Annika Falk

Jan Lannefelt

Anni Ullberg

Birgitta Nylund

Shapoor Azad

Kerstin Ahlin


Conny Timan


Seid Alajbegovic


Hibo Salad Ali


Sven-Inge Nylund


Helena Austrell


Kimmo Lindstedt


Moderaterna

Anders Åkerlind

Lisbeth Waern

Minna Ahokas

Lars Axelsson

Armin Khajehdehi

Rolf Andersson

Marcus Sköld

Gunnel Permén

Mait Johansson

 Kerstin Molander 

Fredrik Kjos


Vesna Rajic


Paul Gustafsson


Tom Slettengren


Göran Malmestedt


Liberalerna

Martin Normark

Marianne Stigle

Börje Wredén

Anders Eklöf

Nawal Al-Ibrahim


Niklas Odelberg


Sverigedemokraterna  

Johan Silversjö

Kan inte utses

Eskil Berglund


Anitha Nygårds


Johan Tireland


Miljöpartiet

Nawzad Hamasharif

Tilman D Thulesius

Anna Norberg

Moslim Akill Ali

Sara Ridderstedt


Vänsterpartiet  

Kerstin Åkare

Annelies Lindblom

Khalouta Simba

Erik Karlsson

Kristdemokraterna

Jan-Erik Björ

Tina Teljstedt

Jan Stefanson

Marlene Juthstrand

Centerpartiet

Lisa Edward

Ricard Koljo

Mattias Petersson

Berit Brofalk