3MAR2022

Med anledning av kriget i Ukraina

I Upplands-Bro kommun har vi hissat den ukrainska flaggan för att visa vårt stöd för Ukraina. Vi har också aktiverat vår krisledningsgrupp med anledning av Rysslands invasionen av Ukraina för att ha en god beredskap och stärkt förmåga att agera vid behov.

Försvarsmaktens bedömning är att den väpnade konflikten mellan Ukraina och Ryssland sannolikt inte kommer leda till krig i Sverige. Däremot kan Sverige och Upplands-Bro kommun komma att påverkas på andra sätt.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos fattade på fredagen beslut om att den ukrainska flaggan ska hissas vid kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro för att visa solidaritet med ukrainska kommuner och dess befolkning.

För att snabbt kunna agera om händelseutvecklingen i Ukraina förändras har Upplands-Bro kommun aktiverat sin krisledningsgrupp. Det gör kommunen bland annat för att ha en god beredskap och för att säkra kommunens egen förmåga att agera om det skulle behövas. Det kan exempelvis handla om att säkra försörjningen av material och resurser till kommunens verksamheter.

Upplands-Bro kommun är också i tät dialog med Samverkansregion Stockholm (SSR). Där ingår länets alla kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter så som Försvarsmakten, Polisen och Migrationsverket.

Lär dig mer om krisberedskap

Den 25-27 februari delades ett nytt nummer av kommunens informationstidning ut till alla hushåll i Upplands-Bro. Denna gång är temat krisberedskap – en tidning fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Kommunens tidning om kris
Ett blågult hjärta.

Kan du erbjuda boende eller stöd till flyktingar från Ukraina?


Läs mer om hur du engagerar dig här.


Kontantkort till flyktingar från Ukraina

Har du kontakt med flyktingar från Ukraina, boende i Upplands-Bro kommun?

Telenor erbjuder kontantkort med en månads fria telefonsamtal/sms/mms inom Sverige. Kortet är även laddat med 150 kronor extra, för samtal till nära och kära i Ukraina (5 kronor per minut/sms, ingen startavgift).

Informationsblad, på svenska och ukrainska, om vad som gäller för kontantkorten bifogas.

Kontantkorten förmedlas av Upplands-Bro volontärer.

Flyktingmottagning

Många människor är nu på flykt från Ukraina. Kommunen hanterar just nu flyktingmottagandet enligt ordinarie rutiner, men förbereder också berörda delar av kommunens verksamheter på att läget snabbt kan förändras. Om ett större antal flyktingar kommer till Upplands-Bro är vi väl förberedda.

Människor på flykt ansöker om asyl hos Migrationsverket. De utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och bistår med ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd får de en kommunplacering.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Ibland kan de ordna eget boende hos släktingar eller vänner. Om de behöver samhällets stöd ska de söka asyl hos Migrationsverket. När en person kommunplacerats eller valt att ordna eget boende i en kommun träder kommunens ansvar in.

Var källkritisk

I dessa tider när information snabbt sprids på internet och i andra forum är det viktigt att du är källkritisk. På Krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka källkritiskt. Där finns också bra råd för hur du kan prata om det som händer i vår omvärld med barn och andra.

Så pratar du med barn

Att mötas av rubriker och bilder om att det nu är krig i Ukraina sätter igång tankar och känslor hos de flesta av oss, men barn och unga är särskilt utsatta.I sociala medier har det till exempel spridits rykten om att även Sverige snart kommer att vara i krig.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida vidare rykten och desinformation. Det finns stöd och råd att få kring hur du pratar med ett barn om det som händer.

Så kan du bidra

Vi kan alla bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Senaste nyheterna

 • 18 MAJ 2022
  Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
 • 18 MAJ 2022
  För ett år sedan skrev cykelentusiasten Melvin Johansson ett brev till kommunen och frågade om hjälp med att bygga en dirtcykelbana bakom Lillsjöskolan i Kungsängen. På tisdagen invigdes banan av Kultur- och fritidsnämndens ordförande...
 • 18 MAJ 2022
  Upplands-Bro kommun ska utreda möjligheten att utveckla Kungsängens IP med utökade möjligheter till idrott, fritidsaktiviteter och som mötesplats. Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Hemsö fastighets AB avser Upplands-Bro...
 • 17 MAJ 2022
  Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
 • 16 MAJ 2022
  Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
 • 12 MAJ 2022
  Känner du en ung person som skulle behöva en hjälpande hand tillbaka till samhället och en meningsfull framtid? Framtidslabbet är projektet som vänder sig till unga som av olika skäl inte fullföljt sin skolgång eller arbete och hamnat...
 • 12 MAJ 2022
  Den 27 april godkände kommunfullmäktige Upplands-Brohus framställan om produktion av tio radhus på Köpmanvägen i Bro. Nu arbetar Upplands-Brohus med kalkyl och bygglov för projektet. Husen beräknas stå klara till sommaren 2024.
 • 11 MAJ 2022
  Ukrainare som anlänt till Upplands-Bro kommun och söker jobb bjuds in till Näringslivsdagen på Bro Park den 18:e maj kl. 13-15. Se information på ukrainska längre ner.
 • 11 MAJ 2022
  Under fyra dagar är Upplands-Bro kommun värd för fyra lärare från Grekland, ett Erasmus-utbyte med fokus på hur kommunen arbetar med introduktion av nyanlända – från förskolebarn till vuxna. – Vi är mycket imponerade över hur ni...
Upp