15NOV2021

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Asfalteringsarbeten på Granhammarsvägen under vecka 46 och 47

Under vecka 46 och 47 kommer asfalteringsarbeten att utföras på Granhammarsvägen.

Arbetet inleds måndag 15 november och görs nattetid klockan 22-05 följande dagar:

Vecka 46: Natt mot tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
Vecka 47: Natt mot tisdag och onsdag.

Under dessa nätter kommer avfarterna från Stockholm och Enköping vid trafikplats Brunna att vara avstängda.

Vissa tidpunkter under de sex nätterna kommer även delar av själva Granhammarsvägen att stängas för trafik. Trafikanter uppmanas välja en annan väg efter klockan 22.

Arbete på Rösaringsvägen

Under tisdag och onsdag 2-3 november kommer beläggningsarbeten att utföras på Rösaringvägen. Visst arbete kommer att utföras nattetid.

Ett körfält kommer att vara avstängt under tisdagen och natten mot onsdagen. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att dirigera trafiken.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Arbete i tunnlarna under E18 - Pettersbergsvägen

Från måndag 1 november kommer det utföras arbeten på tunnlarna på Pettersbergsvägen.

Under denna period kommer ett körfält vara avstängt och trafiken regleras med trafikljus.

Arbetet förväntas pågå i 8 veckor.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Trafikverket bygger två nya broar

Trafikverket har hösten 2021 inlett byggnationen av två nya öppningsbara broar i Upplands-Bro. Den ena vid Almarestäket mot Järfälla och den andra vid Erikssund mot Sigtuna.

Almarestäket

Nu byggs en ny bro som kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och fordonsförare. Den nuvarande bron kommer att rivas efter byggtiden.

Erikssund

Den nya öppningsbara bron vid Erikssund kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt fordonsförare. Den nuvarande bron kommer att rivas efter byggtiden.

Trafik kan passera under byggtiden

Vid båda brobyggena kan trafiken passera under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, såsom buller, vibrationer och transporter med tunga fordon. Byggtiden är tre år.

Läs mer hos Trafikverket om brobygget vid Almarestäket.

Läs mer hos Trafikverket om brobygget vid Erikssund.

Grävarbete i Kungsängen

E.ON förstärker fjärrvärmenätet och har påbörjat ett större grävarbete i Kungsängen.

Sträckan som nu grävs upp är 700 meter lång, från Upplands-Brogymnasiet till Hjortronvägen och schaktbredden blir ca två meter.

Arbetet sker till mesta del över ängar och grönområden men närboende längs Hjortronvägen samt besökare till Coop Tibble kommer beröras genom omledningsvägar för gång- och cykel.

Att förlägga fjärrvärmerör i marken tar tid och genomförs i olika steg. Helt återställt beräknas området vara i slutet av året.

Arbete med ombyggnation av busshållplatsen vid Rösaringvägen (Tegelhagen)

Från och med vecka 33 och fram till slutet av året pågår arbete med att bygga om busshållplatsen vid Rösaringsvägen. Arbetet kommer att ske etappvis.

Trafiken kommer under arbetets gång att gå på Rösaringsvägen men periodvis gå på tillfälliga vägar. Trafiken regleras med trafiksignaler då enbart en körbana kommer vara öppen.

Under den period då rivning sker kommer gång- och cykeltrafikanter omledas via en tillfällig gång- och cykelväg längs Landbovägen. Under denna period kommer även utfarten mot Rösaringsvägen från Assurs väg vara avstängd för biltrafik. Trafiken omleds då via Ginnlögs väg och Bro kyrka.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro

Från och med den 16 juni till i slutet av september kommer entreprenören JVAB att utföra markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro. Vägen kommer att vara tillgänglig för både biltrafikanter och gång- och cykeltrafikanter men leds runt arbetsområdet.

Läs mer om arbetet med Trädgårdsstaden

Arbete längs med Klockvägen samt Skolvägen

E.ON Energidistribution bygger om sitt elnät för att klara framtida effektbehov i området.

Schaktarbete påbörjas preliminärt vecka 26 i skolområdet vid Ekhammarskolan. Arbetet kommer att utföras längst med Klockvägen samt Skolvägen.

Under byggnationstiden kommer Skolvägen vara öppen för trafik under arbetets gång. Skolvägen kommer att stängas av enstaka dagar under nattetid för trafik.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Enligt den preliminära tidplanen förväntas arbetet vara färdigt under under september 2021

Bygge begränsar Lillsjöns tillgänglighet

Bygget av Lillsjö friluftsgård och upprustningen av badplatsen påverkar tillgängligheten. Delar av området måste av säkerhetsskäl stängslas in. Arbetet kommer dock att pausas över badsäsongen och staketet har därför plockats bort vid månadsskiftet maj/juni, förutom det som omgärdar den blivande friluftsgården.

Läs mer om upprustningen av Lillsjöns badplats här.

Arbete på Granhammarsvägen

Avstängningar och trafikomledning under byggnationstiden

Gång- och cykelvägen som idag löper längs Granhammarsvägen är avstängd och leds om via Stråkstigen och Kungsängens IP.

Vänstersväng till påfarten mot Enköping för trafikanter från Tibble är avstängd och trafiken omleds via Brunnarondellen.

Fler åtgärder kan komma att ske löpande under byggnationstiden.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Läs mer om arbetet

Ny infartsparkering vid Bro station från 12 april

Nu påbörjas markförstärkningsarbeten i Trädgårdsstaden i Bro. Den nuvarande infartsparkeringen ligger inom arbetsområdet och kommer därför att flyttas provisoriskt under utbyggnadstiden.

Den nya parkeringsytan ligger ca 300 meter öster om entrén till Bro station.

Den nya infartsparkeringen tas i bruk måndag den 12 april. Bilister hänvisas från och med denna dag till en ny infart som är placerad ca 550 m österut på Ginnlögs väg.

Läs mer här

Kartbild över Bro stationsomrde.

Figur 1: Dagens parkeringsplats vid Bro station. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

Arbete längs Enköpingsvägen mellan Brorondellen och Råbyrondellen i Bro

Arbete med anläggning av regional gång- och cykelväg, etapp-2 längs med Enköpingsvägen påbörjas tisdag 2020-12-15. Under arbetet kan det förekomma buller under dagtid.

Kommunen bygger ny gång- och cykelväg med regional standard för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart oktober 2021.

Läs mer om arbetet

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

 • 8 DEC 2021
  Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december. –Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier,...
 • 6 DEC 2021
  Lördag 11 december blir det pysselverkstad i Bro bibliotek för alla barn. Kom och skapa julprydnader och häng sedan upp dem i den stora julgranen på torget. Det blir samtidigt grillning och fika på torget för alla
 • 6 DEC 2021
  Kommunen gör en översyn av badplatser i Upplands-Bro. Var med och påverka utvecklingen av kommunens stränder genom att svara på webbenkäten nedan, det tar endast några minuter. Din åsikt är viktig!
 • 3 DEC 2021
  Föreställningar och normer kring manlighet är grunden för utbildningen Machofabriken. Idag deltog medarbetare från skola, fritids och fältarna i Upplands-Bro kommun, i en heldagsintroduktion i det praktiska arbetet för jämställdhet...
 • 3 DEC 2021
  Koordination, balans, fokus och uthållighet. Det fick de personer som har sin dagverksamhet på Kvistaberg prova på när kampsportinstruktören Jonas Fröjd gjorde ett besök.
 • 3 DEC 2021
  Tisdagen den 1 februari bjuder vi in till ännu ett öppet hus på Upplands-Brogymnasiet mellan kl. 18 och 19.30. Välkommen att titta på våra lokaler, träffa elever och personal och ställa dina frågor på plats. Rektor Dan Sundblad håller...
 • 3 DEC 2021
  I Brunna pågår bygget av en ny lekpark – men vad ska den heta? Skicka in dina bästa förslag på namn!
 • 2 DEC 2021
  Det kunde ha blivit en storbrand i sporthallen vid Upplands-Brogymnasiet den 12 oktober, men Susanne Lindqvist och Anna Stegius ingrep och lyckades släcka elden. I dag prisades de av brandkåren för sina insatser.
 • 2 DEC 2021
  Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.
Upp