14DEC2020

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Avstängningar trafikplats Brunna

Mot Kungsängen trafikeras nu två nya körfält. Det finns fortsatt ett körfält för trafikanter mot Brunna.

Vid avfarterna från E18, både från från Enköping och Stockholm, är endast högersväng mot Brunna möjlig. Trafik mot Tibble och Kungsängen hänvisas till Brunnarondellen. Välj om möjligt alternativa vägar som Kockbackaavfarten.

Trafikljus finns vid påfart till E18 mot Stockholm. De är aktiverade under rusningstrafik såsom tidigare.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter.

Läs mer om arbetet

Arbete längs Enköpingsvägen mellan Brorondellen och Råbyrondellen i Bro

Arbete med anläggning av regional gång- och cykelväg, etapp-2 längs med Enköpingsvägen påbörjas tisdag 2020-12-15. Under arbetet kan det förekomma buller under dagtid.

Kommunen bygger ny gång- och cykelväg med regional standard för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart juli 2021.

Läs mer om arbetet

Arbete längs Kockbackavägen i Bro

Arbete med anläggning av ny gång- och cykelväg längs med Kockbackavägen påbörjas tisdag 2020-12-15. Under arbetet kan det förekomma buller under dagtid.

Kommunen bygger ny gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart juli 2021.

Läs mer om arbetet

Ombyggnation av trappan på Bro station

Beab kommer på uppdrag av kommunen att bygga om trappan och lägga om värmekablarna under plattytan till stationshuset vid Bro station. Arbetet påbörjas 11 januari 2021.

Trappan kommer under arbetet att vara helt avstängd. Gående hänvisas till rampen vid stationshuset.

Bussbolaget är informerat om att det kan ta lite längre tid för resenärerna att komma till bussarna.

Arbete på Mätarvägen i Brunna

Arbete med anläggning av två nya busshållplatser och ett övergångställe på Mätarvägen i Brunna påbörjas måndag 2020-11-16 och beräknas pågå under december.

Under entreprenadtiden så kommer ett av körfälten att vara avstängt.

Läs mer om arbetet

Norrvatten byter ut huvudvattenledningen vid Tibble i Kungsängen

Ledningsarbetena kommer att pågå till mars 2021.

Läs om arbetet på Norrvattens webbplats

Omläggning av plan 4 på Kungsängens IP

Arbete med omläggning av plan 4 på Kungsängens IP startar under vecka 35 och beräknas pågå under hösten. Plan 4 är den gräsplan som huvudsakligen används av den amerikanska fotbollen. När vårsäsongen 2021 drar igång ska en plan av bra kvalité kunna tas i bruk.

Kungsängens IP byggdes av Peab som en totalentreprenad och blev klar 2012. I samband med slutbesiktning framkom en del anmärkningar. Bland annat när det gällde utförandet av naturgräsplanerna.

På Peabs bekostnad kommer därför plan 4 att läggas om och konstbevattning installeras.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

Upp