13NOV2020

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Arbete på Mätarvägen i Brunna

Arbete med anläggning av två nya busshållplatser och ett övergångställe på Mätarvägen i Brunna påbörjas måndag 2020-11-16 och beräknas pågå under december.

Under entreprenadtiden så kommer ett av körfälten att vara avstängt.

Läs mer om arbetet

Arbete på Granhammarsvägen


Avstängningar och trafikomledningar

Gång- och cykelvägen som idag löper längs Granhammarsvägen är avstängd och leds om via Stråkstigen och Kungsängens IP. Denna avstängning har gjorts för att kunna öppna upp ytterligare ett körfält från Brunnarondellen fram till på- och avfarterna till E18.

Båda påfarterna är breddade för att underlätta för tung trafik. Vänstersväng till påfarten mot Enköping är avstängd och trafiken omleds via Brunnarondellen.

Fler åtgärder kan komma att ske löpande under byggnationstiden.

För att undvika köer vid rusningstrafik morgon och eftermiddag under pågående ombyggnad av Granhammarsvägen, välj om möjligt avfarterna Bro ö och Kungsängen om ni inte ska till Brunna området.

Läs om arbetet

Norrvatten byter ut huvudvattenledningen vid Tibble i Kungsängen

Ledningsarbetena kommer att pågå till mars 2021.

Läs om arbetet på Norrvattens webbplats

Omläggning av plan 4 på Kungsängens IP

Arbete med omläggning av plan 4 på Kungsängens IP startar under vecka 35 och beräknas pågå under hösten. Plan 4 är den gräsplan som huvudsakligen används av den amerikanska fotbollen. När vårsäsongen 2021 drar igång ska en plan av bra kvalité kunna tas i bruk.

Kungsängens IP byggdes av Peab som en totalentreprenad och blev klar 2012. I samband med slutbesiktning framkom en del anmärkningar. Bland annat när det gällde utförandet av naturgräsplanerna.

På Peabs bekostnad kommer därför plan 4 att läggas om och konstbevattning installeras.

Avstängning av gångbana längs med Bygdegårdsvägen

Nu har kommunen påbörjat arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen i Kungsängen (sträckan mellan Skyttens väg och Tvärvägen).

Arbetet innebär att befintlig gångbana mellan Tvärvägen och Skyttens väg kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Kommunen bygger om vägen för att för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Du som använder gångbanan får använda en omledningsväg (via Gröna dalen) under byggperioden. Under arbetet kan det förekomma buller, dagtid klockan 07.00-17.00.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart under hösten 2020.

Läs om arbetet

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

Upp