17MAR2020

Aktuell information med anledning av coronavirus

Coronavirus

Här publiceras aktuell information. Sammanställd information och råd kring begränsning av smittspridning hittas här

2020-03-31: Så här jobbar vi med tystnadsplikt och patientsekretess

Upplands-Bro kommun följer de lagar och regler när det gäller tystnadsplikt inom den offentliga och privata vården. Det innebär att vi inte kan informera om eventuella invånare som är smittade i covid-19. Grundtanken med tystnadsplikten är att skydda individen.

Grundtanken med tystnadsplikten är att skydda individen.


2020-03-27: Totalt besöksförbud på kommunens äldreboenden

Från och med fredag 27 mars införs totalt besöksförbud på kommunala äldreboenden och LSS-boenden i Upplands-Bro. Detta för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset. Undantagna är anhöriga till personer i livets slutskede.

2020-03-23: Kulturevenemang ställs in

Upplands-Bro kommun har beslutat att ställa in, eller skjuta upp, alla kultur- och fritidsevenemang där kommunen är huvudarrangör. Evenemangen ställs in på grund av coronaviruset.

Kommunen ställer in kultur- och fritidsevenemang

2020-03-20: Efterlysning: skyddsutrustning

Som ni alla säkerligen tagit del av i medias rapportering finns risk för brist på skyddsutrustning inom vård och omsorg. I Upplands-Bro kommun råder i dagsläget ingen större brist, men vi vill förbereda oss ifall så skulle bli. Av den anledningen efterlyser vi skyddsutrustning eller material som kan användas för att tillverka skyddsutrustning. Är det någon som har munskydd, handsprit eller engångshandskar man skulle vilja skänka till äldreomsorgen? Är det någon som har overheadplast liggande? Det kan användas för att tillverka skyddsvisir.

Har du material du vill skänka? Vänligen kontakta Kontaktcenter, 08-581 690 00 eller kommun@upplands-bro.se. Material kan lämnas i Kontaktcenter i kommunhuset i Kungsängen eller Brohuset.

2020-03-20: Dagverksamhet på Kvistaberg ställs in

För att minska risken för smitta bland äldre invånare har Upplands-Bro kommun beslutat att från och med måndagen den 23 mars ställa in dagverksamheten för äldre personer med demenssjukdom på Kvistaberg. Vi beklagar detta, men värnar våra äldres hälsa.2020-03-18: Frivilliga resursgruppen (FRG) samordnar hjälpinsatser

Just nu söker Frivilliga resursgruppen (FRG) dig som kan tänka dig att hjälpa äldre eller andra personer som behöver hjälp med praktiska ärenden med anledning av coronaviruset.

FRG vill också komma i kontakt med dig som behöver hjälp.

Coronaviruset: Behöver du hjälp – eller vill du hjälpa?

2020-03-17: Elever på Upplands-Brogymnasiet undervisas på distans

Från och med onsdagen den 18 mars sker all undervisning av UBG:s elever på distans via digitala verktyg. Elever och vårdnadshavare får mer information via Vklass. Ingen undervisning kommer att bedrivas i Upplands-Brogymnasiets lokaler.

Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

2020-03-17: Även Vux ställer in undervisning i sina lokaler från och med onsdag 18 mars.

Elever på vuxenutbildningen kommer att ha undervisning på distans via digitala verktyg. Eleverna får ytterligare information via Vklass och Teams.

2020-03-16: Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt - och definitivt inte om man själv har symtom, uppger Folkhälsomyndigheten.

Senaste nyheterna

Upp