10OKT2018

Nästa Mali-styrka övar i Kungsängen

Skottlossning sker i mycket begränsad omfattning.

Under perioden 16 oktober – 26 oktober genomför Livgardet övning med förband som innan årsskiftet kommer att avlösa det svenska styrkebidraget till FN-insatsen i Mali. Övningsmomenten genomförs i huvudsak på de militära övningsfälten i Kungsängen samt Strängnäs (Härad).

Övningen är en viktig del i förberedelserna för kommande insats. I övningen, som totalt omfattar cirka 250 soldater, kommer såväl tyngre fordon som helikopter att ingå. Förbandet, som till största del består av personal från Norrbottens regemente, kommer att befinna sig i Kungsängen samtliga datum.

Mellan den 19-24 oktober kommer även delar av förbandet befinna sig i Strängnäs.

Övningen genomförs på de två militära övningsfälten, men tung trafik med militära kolonner kommer att använda vägarna mellan Kungsängen och Strängnäs (i huvudsak E18 och väg 55). En Helikopter 16 ingår i övningen, bland annat för att soldaterna utbildas i att kunna genomföra lufttransport av till exempel skadade. Helikoptern kommer flyga i Strängnäs-området mellan den 19-24 oktober, och den används även i Kungsängen under hela övningsperioden. Helikoptern kommer att flyga under dagar och kvällar, men ingen nattflygning kommer att ske.

Skottlossning sker i mycket begränsad omfattning.

För mer information, kontakta övningsledare kapten Fredrik Lindberg på telefonnummer: 0708-537 881.

Fakta: Internationella utbildningsenheten

På Livgardets avdelning internationella utbildningsenheten utbildas soldater inför internationella insatser. Här får soldaterna öva sig i en miljö som liknar den där de ska verka vid internationella uppdrag.

Varje år genomför cirka 1 500 svenska kvinnor och män internationella insatser för fred och säkerhet runt om i världen. För att förbereda dessa soldater, och de förband som de ingår i, genomför alla en så kallad insatsspecifik utbildning. Denna utbildning planeras, leds och genomförs av den internationella utbildningsenheten, IntUtbE, på Livgardet.

Utbildningarna vid internationella utbildningsenheten är skräddarsydda för den aktuella insatsen och de uppgifter som soldaten och förbandet ska lösa. I våra utbildningar försöker vi skapa en miljö som så långt som möjligt påminner om den som förbandet kommer att möta i verkligheten.

Senaste nyheterna