24AUG2018

Kretsloppscentralerna tar emot din fallfrukt

Din överblivna fallfrukt kan bli biogas om du lämnar in frukten i någon av kommunens kretsloppscentraler.

Det finns särskilda containrar avsedda för fallfrukt uppställda i centralerna i Brunna och Skällsta.

Hitta till kommunens kretsloppscentraler

Senaste nyheterna