Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Lennartsnäs 2:2

En förstudie till programhandling togs fram 2005. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014 om programuppdrag. Förslaget omfattar förtätning med ca 20 lgh (småhus) i anslutning till hästverksamhet.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta över större område med programområdets läge på kartan markerat med blått

Programområdets läge på kartan

Det här händer nu

Programarbetet är för närvarande (hösten 2020) vilande.

Ta del av handlingar för detaljplanen här.

Är du nöjd med informationen på sidan?