Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Länsmanstomten (Sylta 2:22)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag för Länsmanstomten (Sylta 2:22).

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra två villor på den södra delen av fastigheten. Byggnaderna ska passa in i området i färg, höjd och stil.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på  markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?