Uppdaterad 16 januari 2023
Skriv ut

Förskolan Pärlan (Ekhammar 4:405 m.fl.)

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade om planuppdrag 2014. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Syftet med uppdraget är att pröva möjligheten till att tillåta både förskoleverksamhet och bostadsanvändning.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan med blå ifylld cirkel

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nu överlämnas förslag till detaljplan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beräknas bereda förslag till beslut den 1 februari 2023 och Kommunfullmäktige beräknas anta planen på möte den 15 februari 2023.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?