Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

På samråd: Avfallsplan 2023-2030

Upplands-Bro kommun har tillsammans med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner tagit fram ett gemensamt förslag till ny avfallsplan 2023–2030. Nu kan du komma med synpunkter på planen.

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för en hållbar avfallshantering. Den innehåller uppgifter om avfall som uppkommer inom kommunen, miljömål för avfallshanteringen samt åtgärder för att minska avfallets mängd inom kommunen.

Avfallsplanen innehåller fyra utvecklingsområden med tillhörande utvecklingsmål:

  • Förebyggande och återanvändning
  • Avfall till resurs
  • Minskad miljöpåverkan
  • Tillgänglighet och service
Du hittar förslaget till ny avfallsplan med tillhörande bilagor här

Vill du läsa utskriven version av avfallsplanen kan du göra det i kommunhusets entré i Kungsängen och på kommunens bibliotek i Bro.

Avfallsplanen är nu ute på samråd till 30 september. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Inkommande synpunkter från samråd och internremiss sammanställs och behandlas i det fortsatta arbetet med att färdigställa avfallsplanen.

Synpunkter ska lämnas in senast 30 september, ange diarienummer: TN 22/0187

Avfallsenheten Upplands-Bro

Avfallsenheten, 196 81, Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?