Paikallinen kunnioittavan kohtelun takuu


Upplands-Bron yksilö- ja perhehuolto

Olemme ottaneet käyttöön paikallisen kunnioittavan kohtelun takuun, jotta saat tietää, mitä voit sosiaalipalvelulta odottaa. Takuu on tarkoitettu henkilöille, joille kunta on myöntänyt apua ja tukea.

Kunnioittavan kohtelun takuun perustana ovat kunnan arvopohja sekä lautakuntien asettamat tavoitteet. Takuussa tuodaan esille ne eettiset normit ja suhtautumistavat, joita on noudatettava kaikessa kunnan sosiaalipalvelun piiriin kuuluvassa työssä.

Upplands-Brossa on kunnioittavan kohtelun takuut seuraaville:

  • Viranomaisvallankäyttö, yksilöt ja perhe
  • Toiminnot, jotka tarjoavat tukea ja palvelua toimintarajoitteisille henkilöille LSS:n mukaisesti
  • Vanhustenhuolto

Keitä kunnioittavan kohtelun takuu koskee?

Kunnioittavan kohtelun takuu koskee sosiaalipalvelun käyttäjiä. Edellytyksenä on, että henkilö on saanut päätöksen avun tai toimien myöntämisestä sosiaalitoimiston viranomais- ja tilaajaosastolta.

Sinulla pitää olla mahdollisuus ymmärtää saamiasi päätöksiä ja sinulle myönnettyjä toimia koskeva tieto. Päätöksiä ja toimia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Sinulla on oikeus päättää omasta elämästäsi tarjolla olevien valinnanmahdollisuuksien perusteella.

Kuuntelemme sinua ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden tuntea olosi turvalliseksi ollessasi yhteydessä sosiaalipalveluun. Kuuntelemme mielipiteitäsi ja toimimme joustavasti sinun tilanteesi mukaisesti.

Jos emme lunasta lupauksiamme

Jos emme mielestäsi täytä kunnioittavan kohtelun takuutamme, haluamme kuulla mielipiteesi, valituksesi ja ideasi siitä, miten voimme korjata tekemämme virheet ja parantaa kunnan tarjoamaa palvelua. Asianomainen toiminta tutustuu mielipiteisiisi ja käyttää niitä lähtökohtanaan toiminnan parantamisessa.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp