Uppdaterad 24 oktober 2023
Skriv ut

Om LSS och vad som händer efter din ansökan

Alla ansökningar som rör stöd inom LSS behovsprövas av kommunens handläggare. Här kan du läsa mer om vem som omfattas av LSS, vad som händer efter att du ansökt om en insats och hur du överklagar ett beslut.

Omfattas du av LSS?

Vissa personer med funktionsvariation har rätt till insatser enligt Lagen om Stöd och Service, LSS. För att ha rätt till insatser enligt LSS måste du eller din anhöriga tillhöra någon av de så kallade personkretsar som definieras i 1 § 1–3 LSS.

Personkrets 1: Avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: Avser personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder till följd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: Avser personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det här händer efter att du skickat in din ansökan 

 • 1

  Eventuella kompletteringar 

 • 2

  Möte med biståndshandläggare

 • 3

  Utredning

 • 4

  Beslut 

 • 5

  Insatserna planeras

 • 6

  Uppföljning

1

Eventuella kompletteringar 

Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig om du behöver komplettera din ansökan med läkarintyg, psykologutlåtande eller motsvarande.

2

Möte med biståndshandläggare

Biståndshandläggaren träffar dig och ni diskuterar dina behov.

3

Utredning

Handläggaren utreder vilken personkrets du tillhör utifrån lagboken. Handläggaren utreder om du har behov av den sökta insatsen.

4

Beslut 

Biståndshandläggaren skickar svarsbrev till dig. I brevet finns ett beslut samt utredning om du får hjälp eller inte och varför.

5

Insatserna planeras

När du har fått beviljat bistånd kontaktar vi dig och tillsammans gör upp en plan för när och hur du ska få hjälp.

6

Uppföljning

Uppföljning sker en gång per år. Du och biståndshandläggaren har kontakt och du får berätta hur det går och hur du upplever hjälpen.

Vill du överklaga beslutet? 

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Det gör du genom att skicka din överklagan till kommunen som i sin tur skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Senast tre veckor efter att du fått beslutet behöver vi ha fått din överklagan.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1
196 40 Kungsängen

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten arbetar under sekretess, vilket betyder att de inte får berätta om dig för någon utomstående. Sekretessen gäller även när de avslutat sin anställning på kommunen.

Är du nöjd med informationen på sidan?