Uppdaterad 21 december 2022
Skriv ut

Äldrevänlig kommun

Under 2022 har Upplands-Bro inlett ett arbete för att bli en äldrevänlig kommun. Det innebär att alla delar av samhället ska ta hänsyn till äldres behov.

Det finns ingen innehållsförteckning

Detta innebär en äldrevänlig kommun

Äldrevänlig kommun är ett ramverk framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. Kommunen har ett politiskt uppdrag attunder 2022 inleda arbetet med att göra Upplands-Bro till en mer äldrevänlig kommun.

Det innebär att alla delar av samhället ska vara anpassade och planeras med hänsyn till äldres behov.

Det gäller utemiljöer, offentliga byggnader, kollektivtrafik och bostäder, kultur - och serviceutbud, tillgång till samhällsinformation samt att man som äldre har goda förutsättningar för social delaktighet.

Är du nöjd med informationen på sidan?