Uppdaterad 17 november 2022
Skriv ut

Äldrevänlig kommun

Under 2022 har Upplands-Bro inlett ett arbete för att bli en äldrevänlig kommun. Det innebär att alla delar av samhället ska ta hänsyn till äldres behov.

Det finns ingen innehållsförteckning

Detta innebär en äldrevänlig kommun

Äldrevänlig kommun är ett ramverk framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. Kommunen har ett politiskt uppdrag attunder 2022 inleda arbetet med att göra Upplands-Bro till en mer äldrevänlig kommun.

Det innebär att alla delar av samhället ska vara anpassade och planeras med hänsyn till äldres behov.

Det gäller utemiljöer, offentliga byggnader, kollektivtrafik och bostäder. Kultur - och serviceutbud, tillgång till samhällsinformation samt att man som äldre har goda förutsättningar för social delaktighet.

Är du 60+? Välkommen till samtal om ett äldrevänligt Upplands-Bro!

Under oktober och november 2022 har du som är senior möjlighet att påverka hur Upplands-Bro ska bli en äldrevänlig kommun.

Det är en politiskt prioriterad fråga och dina åsikter och idéer kommer att ha stor betydelse för framtida beslut – och om kommunen kommer att nå sitt mål att bli mer äldrevänlig.

Du är välkommen att delta i möten då vi diskuterar vad som behöver utvecklas och förbättras inom ett antal centrala samhällsområden, utifrån äldres behov och förutsättningar.

Varje möte kretsar kring ett tema. För varje tema hålls ett möte i Kungsängen och ett möte i Bro.

På grund av covid-19 gäller max 50 deltagare per möte. Anmäl dig i e-tjänsten, se länk i rutorna nedan.

Välkommen!

Datum och teman för möten på Torget 4, Kungsängen

Samtal om samhälle och hälsovård

När: 3 oktober klockan 10:00-13:00 Var: Torget 4, Kungsängen

Samtal om transport och kollektivtrafik

När: 10 oktober klockan 10:00-13:00 Var: Torget 4, Kungsängen

Samtal om bostäder

När: 17 oktober klockan 10:00-13:00 Var: Torget 4, Kungsängen

Samtal om social delaktighet

När: 24 oktober klockan 10:00-13:00 Var: Torget 4, Kungsängen

Samtal om miljön utomhus och i byggnader

När: 31 oktober, klockan 10:00-13:00 Var: Torget 4, Kungsängen

Samtal om respekt och social integration

När: 7 november, klockan 10:00-13:00 Var: Torget 4, Kungsängen

Samtal om medborgardeltagande och sysselsättning

När: 14 november klockan 10:00-13:00 Var: Torget 4, Kungsängen

Samtal om kommunikation och information

När: 21 november klockan 10:00-13:00 Var: Torget 4, Kungsängen

Datum och teman för samtal i Florasalen, Bro

Samtal om transport och kollektivtrafik

När: 12 oktober klockan 10:00-13:00 Var: Florasalen, Bro

Samtal om bostäder

När: 19 oktober klockan 10:00-13:00 Var: Florasalen, Bro

Samtal om social delaktighet

När: 26 oktober klockan 10:00-13:00 Var: Florasalen, Bro

Samtal om miljön utomhus och i byggnader

När: 2 november klockan 10:00-13:00 Var: Florasalen, Bro

Samtal om respekt och social integration

När: 9 november klockan 10:00-13:00 Var: Florasalen, Bro

Samtal om medborgardeltagande och sysselsättning

När: 16 november, klockan 10:00-13:00 Var: Florasalen, Bro

Samtal om kommunikation och information

När: 23 november klockan 10:00-13:00 Var: Florasalen, Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?