Uppdaterad 26 januari 2023
Skriv ut

Äldre och äldreomsorg

Har du svårt att klara hushållssysslor och/eller din personliga omsorg kan du ansöka om hjälp och stöd från kommunen. Det kan handla om stöd och omsorg kring demens, korttidsboenden, mötesplatser, aktiviteter eller vård- och omsorgsboenden.

Om du har ett omfattande vårdbehov kan ett vård- och omsorgsboende vara rätt för dig. Vård- och omsorgsboenden kallades tidigare äldreboenden och består av egna lägenheter och gemensamma ytor för socialt umgänge och måltider för dem som så vill.

Vård- och omsorgsboenden i Upplands-Bro kommun

I Upplands-Bro kommun finns flera olika vård- och omsorgsboenden. Några drivs av kommunen, andra av fristående aktörer. Du väljer själv vilket boende du är intresserad av att flytta till. När det finns en ledig plats kontaktas du.


Verksamheten vänder sig till äldre personer med stort omvårdnadsbehov, demenssjukdomar samt de som är i behov av korttidsplats eller växelvård.

Hagtorp är ett familjärt mindre boende med 36 lägenheter fördelade på fyra avdelningar och två våningsplan. Här finns 18 lägenheter för personer med demenssjukdomar, nio lägenheter för äldre med stort omvårdnadsbehov samt nio korttidsplatser/växelvårdsplatser.

Inriktningen för Hagtorps vård- och omsorgsboende är ”Håll igång!” med fokus på trädgård och utevistelse.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Trevligt allrum för gemensamma måltider och social samvaro.
 • En stor fin trädgård med härligt lusthus där du gärna får vara delaktig i planering och skötsel av det gröna och där du kan njuta av alla årstider.
 • Dagliga promenader och utevistelse.
 • Ett brett utbud av dagliga aktiviteter inom- och utomhus som sätter guldkant på tillvaron.
 • Dedikerad personal i form av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter.
 • Delaktighet och inflytande genom bland annat boenderåd, kostråd, närståenderåd och närståendemöten.
 • Heldygnsomsorg
 • Vi arbetar utifrån vår vision ”Att stärka individen” och i enlighet med vår värdegrund kompetens, engagemang och omtanke.
 • Bemanning och kompetens

På Hagtorp har vi tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vår arbetsterapeut och fysioterapeut hjälper dig med utprövning av hjälpmedel och ansvarar för din träning, individuellt eller i grupp.

Samtliga avdelningar bemannas dygnet runt av våra duktiga undersköterskor där flertalet har fördjupad kunskap om demenssjukdomar för att kunna erbjuda bästa bemötande samt vård och omsorg.

Vi arbetar i team och du kommer att ha din egen kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Teamet där även fysioterapeut och arbetsterapeut ingår träffas minst en gång i veckan. Din genomförandeplan beskriver hur du önskar och behöver ha din vård och omsorg på Hagtorp.

Kontakta Hagtorps vård- och omsorgsboende


Kungsgården är ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Här finns det 32 lägenheter där vi gör vårt yttersta för att ditt liv ska vara så behagligt som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda personlig omsorg och god service.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Fyra matsalar för gemensamma måltider.
 • Utrymme för gemensamma aktiviteter.
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser.
 • Dedikerad personal i form av läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut.
 • Ett brett utbud av dagliga aktiviteter som sätter guldkant på vardagen.
 • Vår verksamhet präglas av engagemang och omsorg för dig som bor hos oss. Vi strävar efter att göra varje dag speciell och värdefull.

Hos oss möter du professionella medarbetare som har ditt välmående och välbefinnande i fokus. Här arbetar flera olika kompetenser sida vid sida. Bland annat möter du läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårdbiträden.

Kungsgården är sedan år 2012 HBTQ-certifierade.

Vi arbetar systematiskt för att förbättra och säkra den vård- och omsorg som vi ger. Detta genom att vi kontinuerligt genomlyser verksamheten genom interna kontroller, lyfter fram förbättringsområden, åtgärdar och följer upp.

För oss är det viktigt att säkerställa att vi bedriver en verksamhet med hög kvalitet.

Du kontaktar oss via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1, Kungsängen

I naturskön miljö med Lillsjön runt knuten ligger äldreboendet för dig i behov av somatisk vård eller demensvård. 80 lägenheter fördelade på fyra plan med två avdelningar per plan. Vi har personal på plats dygnet runt för att du ska känna dig trygg och få den vård och omsorg som du behöver.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Gemensamma utrymmen
 • Gym, bastu och kafé.
 • Stor samlingssal, takterrass och trädgård.
 • Engagerad personal med gott bemötande.
 • Stort utbud av dagliga aktiviteter.


Ansvar, Engagemang och Glädje är Humanas värdeord som tillsammans med Humanas vision ”Alla har rätt till ett bra liv” utgör grunden för vårt dagliga arbete. Vi drivs av viljan att ge våra kunder god livskvalitet, en bra vardag och ett gott bemötande.


Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare, lokalvårdare och gruppledare under ledning av verksamhetschef. Personal finns på plats dygnet runt. Sjuksköterskor arbetar dagtid måndag till fredag, övrig tid finns sjuksköterskejour. Flera medarbetare har specialistkompetens inom till exempel demensvård eller vård av äldre.

För oss är kvalitet viktigt. Vi arbetar systematiskt med att identifiera risker, avvikelser, synpunkter och klagomål för att analysera orsaker, sätta in åtgärder och följa upp resultat - för att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten. Vi följer upp kvaliteten genom interna och externa kontroller och vid eventuella brister upprättas handlingsplaner.

Kontakta Lillsjö badväg vård- och omsorgsboende
Lillsjö Badväg 10, 196 35 Kungsängen
https://www.humana.se/

Norrgården är ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Här finns 48 lägenheter där vi gör vårt yttersta för att ditt liv ska bli så behagligt som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda personlig omsorg och god service.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Tre matsalar för gemensamma måltider.
 • Utrymme för gemensamma aktiviteter.
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser.
 • Dedikerad personal i form av läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
 • Ett brett utbud av dagliga aktiviteter som sätter guldkant på vardagen.

Vår verksamhet präglas av engagemang och omsorg för dig som bor här. Vi strävar efter att göra varje dag speciell och värdefull.


Hos oss möter du professionella medarbetare som har ditt välmående och välbefinnande i fokus. Här arbetar flera olika kompetenser sida vid sida. Bland annat möter du läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och vårdbiträden.

Du kontaktar oss via kontaktcenter.

Kontakta oss genom kontaktcenter

Besöksadress till Norrgårdens vård- och omsorgsboende

Lärarvägen 2, Bro

Nybyggda Villa Silvertorget i Sigtuna stadsängar erbjuder boende för dig över och under 65 år med behov av somatisk vård eller demensvård. Här bor du med naturen runt knuten, omgiven av en härlig trädgård och service i närområdet. Hos oss finns 60 lägenheter förelade på 3 våningsplan med två avdelningar per plan. På boendet finns personal på plats dygnet runt för din trygghet.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Utrymmen för samvaro och måltider.
 • Trädgård för odling och trevlig samvaro.
 • Nordisk design i trivsam boendemiljö.
 • Engagerade medarbetare med gott bemötande.
 • Dagliga promenader och utevistelse.
 • Brett utbud av dagliga aktiviteter inne och ute.
 • Egen aktivitet varje vecka tillsammans med din kontaktman.
 • Trerättersmeny med vin/öl vid helg.Delaktighet och inflytande genom bland annat aktivitetsråd kostråd, boende- och närståenderåd och närståendemöten

Vårt mål är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt. Tillsammans skapar vi en trygg omsorg som räcker till alla. Värderingar som genomsyrar vår verksamhet är respekt, enkelhet, ansvar och kunskap. De beskriver hur vi behandlar varandra och möter vår omvärld.

Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare och gruppchefer under ledning av verksamhetschef. Personal finns på plats dygnet runt. Sjuksköterskor arbetar dagtid alla vardagar, övrig tid finns sjuksköterskejour. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

För oss är kvalitet viktigt. Vi arbetar systematiskt med att identifiera risker, avvikelser, synpunkter och klagomål för att analysera orsaker, sätta in åtgärder och följa upp resultat - för att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten. Vi följer upp kvaliteten genom interna och externa kontroller och vid eventuella brister upprättas handlingsplaner.

Vi arbetar i team och du har din egen kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Teamet där fysioterapeut och arbetsterapeut ingår träffas varannan vecka. Din genomförandeplan beskriver hur du önskar och behöver ha din vård och omsorg.

Kontakta Villa Silvertorget

Parboendegaranti

Om du och din make/maka eller sambo varaktigt bor eller har bott tillsammans och vill fortsätta att göra det även om du har ett behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende, har ni rätt att ansöka om parboende. Parboende kan tillgodoses på olika sätt och i olika boendeformer.

Du ansöker om parboende genom att kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kontaktcenter.

Ansök om plats på vård- och omsorgsboende

Du ansöker om plats på vård- och omsorgsboenden via e-tjänsten.

Kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kontaktcenter om du saknar e-legitimation, har skyddade personuppgifter eller av annan orsak inte kan ansöka via e-tjänsten.

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg. På natten har du möjlighet till personligt besök eller trygghetskamera. Har du hemtjänst kan du även ansöka om trygghetslarm.

Har jag rätt till hemtjänst och vilken hjälp kan jag få?

Du som är i behov av kompletterande stödinsatser för att kunna bo kvar hemma kan få hjälp av hemtjänsten.

Vad du kan få hjälp med beror på de behov du har. Det kan handla om serviceärenden, som hjälp med inköp, städning eller tvätt av kläder, eller omvårdnadsinsatser som hjälp med personlig hygien eller påklädning.

I vilken omfattning kan jag få hemtjänst?

Du som har hemtjänst får besök enligt den plan du och biståndshandläggare kommer överens om. Du kan få hemtjänst även nattetid.

Utförare av hemtjänst

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken leverantör av hemtjänst du vill ha bland de aktörer som finns i kommunen. Här kan du läsa mer om dem.

Nattillsyn, larm på natten och installation av trygghetslarm utförs alltid av den kommunala hemtjänsten.

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande. Våra tjänster omfattar insatser som gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt och värdigt liv som möjligt. Dina önskemål, om hur hjälpen i hemmet ska utformas, står i centrum för oss.

Vårt mål är att du ska känna trygghet och vara delaktiga i planering och utförandet av insatser. Alla kunder får en utsedd kontaktman för att upprätthålla kontinuitet. Verksamheten bygger på respekt för dig som kund. Kontinuitet, delaktighet och bra bemötande är ledord i verksamheten.

Destinys Care AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Destinys Care AB erbjuder service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst, personlig omvårdnad, ledsagning, trygghetslarm samt matdistribution.

Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke. Vi respekterar din personliga integritet, din valfrihet och ditt självbestämmande. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet, demenssjukdom och stora omvårdnadsbehov. Hos oss får du en egen kontaktperson som har extra ansvar och känner dina vanor bäst.

Proffssyster i Stockholm AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Proffssyster i Stockholm AB erbjuder hemtjänst, hushållsnära tjänster, personlig assistans, avlösarservice samt ledsagning. Vi har en lång erfarenhet av hemtjänst. Vi fokuserar ständigt på varje individ och vi lägger stor vikt på dina rutiner och vanor. Vi på har kompetent personal som arbetar tillsammans med dig för att stärka din självständighet och möjlighet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete. Eftersom vi ser varje individ som unik så sätter vi vår värdegrund högt och arbetar för att du ska känna sig trygg med de insatser som finns.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst via e-tjänsten.

Trygghetskamera

Har du hemtjänst och vill vara säker på att sova ostört under natten kan du ansöka om trygghetskamera hos din biståndshandläggare.

Trygghetssensor passar dig som inte vill ha ett besök av personal på natten. Du kan ha både trygghetslarm och trygghetssensor. Sensorn larmar automatiskt om du faller och inte har möjlighet att trycka på knappen.

En sensor installeras i ditt sovrum. Sensorn är aktiv på natten och varnar hemtjänsten om du faller i sovrummet eller om du stiger upp men inte kommer tillbaka till sängen.

Trygghetssensorn är helt automatisk. Den känner av dina rörelser och larmar personalen om något avvikande händer. Så länge du ligger i din säng så får personalen inga meddelanden. Det lagras inte ljud eller bild, så du kan känna dig trygg med att din integritet är säker.

Trygghetslarm

Har du hemtjänst kan du ansöka om trygghetslarm hos din biståndshandläggare. Med ett trygghetslarm kan du själv snabbt larma om du till exempel råkar falla och inte kan ta dig upp på egen hand. Hemtjänstmedarbetare kommer då till din bostad och hjälper dig med den akuta situationen.

Matsedel för dig som har hemtjänst

Beställning av matlådor behöver göras två veckor i förväg.

Korttidsplats innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. Det kan antingen vara vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet. Trygg förstärkt hemgång kan du få när du skrivs ut från sjukhus och har behov av extra omsorg de första dagarna efter att du kommit hem.

Vem kan få korttidsboende?

Du kan få korttidsplats så att en anhörig som vårdar dig ska ha möjlighet till vila och egen tid eller under tiden du väntar på en permanent plats på ett vård- och omsorgsboende.

Ansök om korttidsboende

Korttidsplatser omfattas inte av valfrihet vilket betyder att du inte själv kan välja korttidsboende.

Du ansöker om korttidsboende genom att kontakta biståndsenheten via kontaktcenter.

Kontakta biståndsenheten genom Kontaktcenter

Trygg förstärkt hemgång – vad kan jag få hjälp med?

Vid Trygg förstärkt hemgång kan din kontaktperson exempelvis se till att hjälpmedel finns på plats, hjälpa dig i kontakter med din hemtjänstutförare, vårdcentral och anhöriga.

Trygg förstärkt hemgång ger stöd- och hjälpinsatser under dagtid i högst tio vardagar.

När kan jag få trygg förstärkt hemgång?

Du kan få Trygg förstärkt hemgång om:

 • Du och/eller dina anhöriga känner en stor oro inför att du ska lämna sjukhuset.
 • Du är i behov av omsorg stora delar av dygnet på grund av oron du känner.

Avgift för trygg förstärkt hemgång

Avgiften för Trygg förstärkt hemgång är som högst 170 kronor i timmen. Priset kan variera beroende på din inkomst och ingår i högkostnadsskyddet.

Ansök om trygg förstärkt hemgång

Du ansöker om trygg förstärkt hemgång genom att kontakta biståndsenheten via kontaktcenter.

Kontakta biståndsenheten genom Kontaktcenter

Förebyggande enheten för äldre arrangerar aktiviteter för dig som är 65 år och uppåt. Välkommen att delta i kurser inom teknik, hälsa och hantverk. Eller bara kom, drick en kopp kaffe och umgås på våra träffpunkter.

Förebyggande enheten för äldre arrangerar aktiviteter för dig som är 65 år och uppåt. Välkommen att delta i kurser inom teknik, hälsa och hantverk. Eller bara kom, drick en kopp kaffe och umgås på våra träffpunkter. Vi ses!

Aktiviteter

Teknikaktiviteter

Vill du lära dig mer om teknik? Läs mer om våra olika aktiviteter här.

Vill du lära dig mer om hur digitala verktyg fungerar och hur de kan underlätta din vardag? Då är det här en aktivitet för dig.

Fika finns till försäljning. Grupper hålls i Kungsängen och Bro.

Teknikkurs nybörjare i Kungsängen

Måndag 09:00-10:00 i Aktivitetsrummet på Torget 4

Teknikkurs fortsättning Kungsängen

För Iphone: Måndag 12:30-13:30 i Aktivitetsrummet på Torget 4

För Android: Fredagar 9.00-10.00 i Aktivitetsrummet på Torget 4

Teknikkurs Bro

Torsdagar 09:30-11:00 i Verkstan, Brohuset

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Har du problem med tekniken? Oroa dig inte, vi hjälper dig! Du väljer om du vill delta i Kungsängen eller Bro.

Du anmäler dig genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Kungsängen

Fredagar 13.00-14.00 i Aktivitetsrummet på Torget 4

Bro

Tisdagar 9.00-10.00 i Studierummet på Blomstervägen 9

Hälsa och träning

Gillar du rörelse och aktivitet. Här hittar du aktiviteter inom hälsa och träning

Vill du bli starkare och orka med vardagen bättre? Kom på styrketräning!
Träningen sker i motionsrummet på Torget 4 i Kungsängen.

Styrketräning i motionsrummet på Torget 4 i Kungsängen

Måndagar 10.30-11.15

Torsdagar 13.00-13.45 och 14:00-14:45

Styrketräning i Florasalen på Blomstervägen 9 i Bro

Torsdag 09.30-10.30

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Vill du vara med på Cirkelträning i Tibble? Vi håller till vid aktivitetsparken på gräsytan mellan Hallonvägen och Hjortronvägen (vid boulebanan).

När: Måndagar 14.00-14.45

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Kom och träna upp handstyrkan med oss. Vi tränar upp rörlighet, styrka och koordination.

Samlingssalen, Torget 4 i Kungsängen

Fredag 13:00-13:30

Studierummet, Blomstervägen 9, Bro

Torsdag 11:30-12:15

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Kom och träna sittgympa med oss. Vi gör övningar där du får bibehålla och stärka din styrka, kondition, koordination, balans och rörlighet.

Vi erbjuder även FredagsRo, vilket är en lättare form av sittgympa.

Samlingssalen, Torget 4, Kungsängen

Måndag kl.09:30-10:15

Fredag 9.30-10.15

FredagsRo Fredag 13.45-14.30

Florasalen, Blomstervägen 9, Bro

Tisdag kl. 10.30-11:15

Fika/lunch till självkostnadspris 11:20-12:00

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Lätt stå-gymnastiken sker stående på plats och genom rörelse i rummet till musik. Gymnastiken har som syfte att ge dig bästa möjliga funktion i vardagen, med övningar som bibehåller och stärker dig, din styrka, kondition, koordination, balans och rörlighet.

Samlingssalen, Torget 4, Kungsängen

Fredag 10:30-11:15

Florasalen, Blomstervägen 9, Bro

Tisdag 13.30-14.15

Funderar du över din hälsa och vill få in mer fysisk aktivitet i vardagen? Boka då ett individuellt hälsosamtal med en hälsopedagog.

Du bokar samtalet genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Hantverk

Vill du ägna dit åt handarbete? Då är det här en utmärkt aktivitet för dig. Här gör vi det som vi tycker är kul, så som virkning, stickning, att sy eller annat pyssel. Ta med dig det du håller på med hemma eller påbörja något nytt med material som finns på plats. Vill du bara ha sällskap och se vad vi gör är du självklart också välkommen.

Nytt för i år är att vi även har digitala verktyg för handarbete.

Aktivitetsrummet, Torget 4 i Kungsängen

Torsdag kl. 14:00-15:30

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Gillar du att spela teater? I samarbete med Kulturskolan finns det möjlighet att under våren delta i en improvisationsteater som spelas upp i slutet på terminen. Tycker du det är kul att sy kläder eller gillar scenografi tar vi också gärna hjälp av dig.

Stora scenen, kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen

Måndagar 13.45-14.45

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Seniorkampen 2023 - anmäl ditt lag!

pensionärer som spelar boule

Årets omgång av internationella seniorkampen pågår 20 juni-20 augusti. Seniorkampen är en motionstävling för dig som är 65 år och uppåt. Anmäl dig redan nu, häng med!

Så går det till

 • Man deltar i lag (minst tre personer).
 • Uppgiften är att samla ihop så många minuters motion som möjligt, då laget utövar fysisk aktivitet – tillsammans eller var för sig.
 • Det är kostnadsfritt att delta.
 • Vinnarna presenteras på Alzheimerdagen den 21 september. Plats: Stora scen i kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen

Anmälan

Du anmäler ditt lag i kommunens e-tjänst. Klicka här för att anmäla! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast 1 september ska ni rapportera hur många minuters motion ert lag har fått ihop under persioden 20 juni - 20 augusti. Klicka här för att rapportera lagets minuter! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till invigning!

Vi firar starten av årets Seniorkamp med mingel och hälsofika! (Drop in)

NÄR: 20 juni klockan 11:30. VAR: Utanför kafé Fjärilen, Bro centrum

Träffpunkter

I Kungsängen och Bro finns två träffpunkter. Läs mer om träffarna här.

Vill du träffas och umgås? Delta i träffpunkten. Vi möts på Torget 4 i Kungsängen.

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Vill du träffas och umgås? Delta i träffpunkten. Vi möts i Florasalen, Blomstervägen 9, i Bro.

Du anmäler dig till aktiviteten genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Övriga aktiviteter

Bingo kommer att hålla till i Café 4:an under våren. Där du kommer att kunna köpa en kaffe, macka, kaka eller varför inte en paj. Vi spelar först och fikar/äter efteråt. Kom ihåg att anmäla dig! Fika säljs av Café 4:an och de tar endast kort.

Kostnad: 20kr. Då ingår kaffe och en form av mjuk kaka. Vill du ha en smårgås betalar du extra för det.

Eventuellt annat pris vid högtider.

Café 4, Torget 4 i Kungsängen

Onsdagar klockan 13:00

Den 22 mars kommer vi börja 11.00 istället

I ett samarbete mellan öppna förskolan och förebyggande enheten för äldre, välkomnar vi till ett muskelstärkande pass på 30 min, där vi samlas tre generationer; Bebis/barn med förälder och seniorer 65+. Passet riktar sig till dig som vill stärka upp kroppen igen efter en förlossning eller till dig som vill stärka/bibehålla muskler som ger dig en god funktion i vardagen.

De två sista gångerna kommer vi att vara utomhus och efter att vi har tränat klart kommer vi att grilla lite korv. Plats för dessa tillfällen är inte bestämt än, men håll utkik efter affischerna eller ring oss för att få reda på plats.

Bro IP

Datum

Inomhus: 24 februari och 31 mars Utomhus: 28 april och 26 maj

Tid

10:15-11:00

Kom och delta i önsketimmen för musik. Önska din favorit och dela med dig av just din favorit.

Önsketimmen är en öppen drop-in grupp där vi använder dator, internet och Youtube för att hitta låten som du önskar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Anne Morgon Martin via kontaktcenter.

Anne Morgon Martin

Kungsängen

Plats

Cafè 4:an/ studierummet, Torget 4, Kungsängen

Datum

Måndagar 27 mars-12 juni

Tid

13.45-14.45

Bro

Plats

Florasalen, Blomstervägen 9, Bro centrum

Datum

Onsdagar 19 april - 14 juni (Ingen träff 24 maj)

Tid

13.00-14.00

Visst var det bättre förr?

Kom till vår träff på Café 4:an. Vi skrattar samt delar och väcker gamla roliga minnen till liv utifrån olika teman.

Det är bara att komma hit. Det är drop-in och ingen föranmälan krävs.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Anne Morgon Martin via kontaktcenter.

Anne Morgon Martin

Kungsängen

Plats

Café 4:an/studierummet, Torget 4 i Kungsängen

Datum

Fredagar 31 mars - 16 juni

Tid

10.30-11.30

Bro

Plats

Studierummet, Blomstervägen 9 i Bro centrum

Datum

Tisdagar 21 mars - 13 juni

Tid

13.30-14.30

Typiska tecken på demens är att minnet och den intellektuella förmågan gradvis försämras. Att drabbas av demens förändrar livet både för dig som är sjuk och dina anhöriga. Här kan du läsa mer om vilket stöd vi kan erbjuda er under sjukdomens olika faser.

Demensutredning och vårdinsatser

Vänd dig till din husläkare på vårdcentralen om du har sviktande minne. Vid behov remitterar husläkaren dig till minnesmottagningen för vidare utredning. Via din vårdcentral kan du även få tillgång till en arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist.

Det viktigt att söka hjälp i god tid. En tidig diagnos ger möjlighet till rätt behandling, anpassade stödinsatser och därmed förbättrad livskvalitet.

Kungsängens vårdcentral

Gamla Landsvägen 2
196 30 Kungsängen

Capio vårdcentral Bro

Bro Centrum 41–43
197 31 Bro

Tandhälsa

Hos Folktandvården Kungsängen finns ett seniortandvårdsteam som är redo att hjälpa dig att bibehålla din munhälsa. Kliniken är certifierad demensvän och hjälper gärna till med information och tips till anhöriga.

Folktandvården Kungsängen

Gamla Landsvägen 2, Kungsängen

Stödinsatser för dig som har demens

Vi erbjuder olika stödinsatser för dig som har insjuknat i demens.

Beskedet att du lider av demens kan vara en stor psykisk belastning både för dig och dina anhöriga. Du kan känna oron och rädsla att sjukdomen snabbt utvecklas och att du förlorar kontrollen över dig själv. Du kanske behöver hjälp att bearbeta den nya situationen och också handledning i hur du kan leva ett bra liv trots sjukdomen?

Stödgruppen är en kombination av kompetensträning och självhjälpsgrupp som stärker livskvaliteten. Varje tillfälle innehåller aktiviteter, samtal, fika och en möjlighet att skapa sociala kontakter.

Du anmäler dig till stödgruppen genom att kontakta Förebyggande enheten för äldre via kontaktcenter. De erbjuder även andra stödgrupper som också kan intressera dig.

Dagverksamheten Solrosen på Kvistaberg vänder sig till dig som har demens, är yngre än 65 år och bor i eget boende. Kvistaberg är en herrgårdslik byggnad från förra sekelskiftet, inramad av en vacker trädgård och med sjöutsikt. I den natursköna miljön bedriver dagverksamheten Solrosen sin verksamhet. Här är du omgiven av lugn och ro, gemenskap och hjärtlig atmosfär.

På dagverksamheten ges du möjlighet till social samvaro, struktur och innehåll i vardagen. Syftet är att fördröja flytt till särskilt boende och avlösa dina anhöriga.

Det är viktigt att du som närstående känner dig delaktig i verksamheten. Vi erbjuder därför utbildningar om demens och en samtalsgrupp för dig som är närstående till en person med demens.

En mindre avgift tillkommer för att delta i dagverksamheten. Avgiften täcker bland annat måltidskostnaderna.

Ansök om plats

Du ansöker om plats genom att kontakta biståndshandläggaren via kontaktcenter.

Läs mer om vilket stöd som vi kan erbjuda dig som är anhörig till någon med demens.

Det här kan du som har demens få hjälp med

 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Trygghetskamera
 • Avlösning
 • Dagverksamhet
 • Korttidsplats/växelvård
 • Vård- och omsorgsboende
 • Färdtjänst/Riksfärdtjänst.

Alzheimerdagen i Upplands-Bro

I Upplands-Bro kommun anordnas Alzheimerdagen varje år i september för att uppmärksamma situationen för personer med demens och deras anhöriga. Alzheimerdagen 2022 gick av stapeln den 28 september.

Demensvän

Demensens vänner är ett initiativ som arbetar för att öka och sprida kunskap om sjukdomen och därigenom öka förståelsen för personer med demens och stötta de närstående.

Att bli demensvän är ett initiativ för att öka och sprida kunskap om demenssjukdomar. För att personer med demens skall kunna leva ett så tryggt och självbestämmande liv som möjligt, har du som demensvän möjligheten att kunna påverka den drabbades livssituation till det bättre.

Har du frågor eller vill anmäla dig till utbildningen som privatperson eller med din verksamhet kontaktar du kommunens kontaktcenter.

Under 2022 inledde Upplands-Bro kommun ett arbete för att bli en äldrevänlig kommun. Det innebär att alla delar av samhället ska ta hänsyn till äldres behov.

Detta innebär äldrevänlig kommun

Äldrevänlig kommun är ett ramverk framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. Kommunen har ett politiskt uppdrag att arbeteta för att göra Upplands-Bro till en mer äldrevänlig kommun.

Det innebär att alla delar av samhället ska vara anpassade och planeras med hänsyn till äldres behov.

Det gäller utemiljöer, offentliga byggnader, kollektivtrafik och bostäder, kultur - och serviceutbud, tillgång till samhällsinformation samt att man som äldre har goda förutsättningar för social delaktighet.

Ansökan till WHO:s nätverk

I mars 2023 skickades ansökan in om medlemskap i WHO:s globala nätverk där städer och kommuner över hela världen utbyter erfarenheter, inspireras och lär av varandra.

Detta efter ett omfattande förarbete i form av en baslinjemätning, som gick ut på att kartlägga hur äldrevänligt Upplands-Bro är idag, vilket är ett av kriterierna för att få ansöka.

Mätningen gjordes hösten 2022 i form av öppna dialogmöten med invånare i åldern 65+. Åtta träffar i Kungsängen och åtta träffar i Bro utifrån de fokusområden som ingår i WHO:s ramverk (se faktaruta).

Mötena gav värdefulla förslag och synpunkter som finns med i det fortsatta arbetet.

Handlingsplan tas fram

Under 2023 ska kommunen göra motsvarande mätning inom kommunens organisation.

Chefer och medarbetare från bland annat samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidskontoret samt förebyggande enheten för äldre kommer att ingå i en referensgrupp och bidra i arbetet med att ta fram en handlingsplan för tre år framåt.

Äldrevänlig kommun

WHO:s ramverk bygger på åtta fokusområden

• Tillgänglighet till byggnader och miljöer • Transporter • Boende • Gemenskap och fritidsverksamhet • Social inkludering • Medborgerligt deltagande och inflytande • Information och kommunikation • Vård, omsorg och service

Några punkter som många tyckte var viktiga under dialogmötena för invånare 65+

• Delaktighet. Att äldre inkluderas i samhällsplaneringen. • Aktiviteter och möjlighet till social samvaro är viktigt för livskvaliteten och för att motverka ensamhet. • Evenemang och marknader på torgen. Levande offentliga rum med förutsättningar för möten mellan människor och över generationsgränser. • Att miljön utomhus är anpassad och tillgänglig för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram rollator eller rullstol. • Trevliga parkområden som är lätta att nå utan bil och som är tillgänglighetsanpassade.