Anhörig

Du som är orolig för att en anhörig dricker för mycket alkohol eller använder droger, kan vända dig till socialkontoret för att få råd och stöd.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka att någon har alkohol- eller drogproblem. Många är bra på att dölja det och ljuger både för sig själv och andra. Socialkontoret kan ge dig råd om vad du kan göra som anhörig eller vart du kan vända dig för att få stöd. Kontakta socialsekreterarna på Vuxenenhetens mottagning för att få veta mer.

Du når Vuxenhetens mottagning genom att ringa till Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Anhörigkonsulent
Tel 08-581 696 56

Kontaktcenter
Tel 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp