Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete eller inte utbildar dig. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med hjärnskada har rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet innehåller aktiviteter med habiliterande inriktning och produktionsinriktade uppgifter. Syftet med daglig verksamhet är att bidra till din personliga utveckling och att främja din delaktighet i samhället.

I insatsen daglig verksamhet ingår personlig omvårdnad. Det innebär att personalen ger stöd anpassat efter dig och din funktionsnedsättning.

Om du beviljas daglig verksamhet av kommunen, kommer du att erbjudas en kartläggning. Syftet är att skapa ett förtroende och komma fram till dina intresseområden, ni kommer även att se över vilka resurser, svårigheter och vilket stöd som du behöver. Möjlighet till praktik på öppna arbetsmarknaden ska kunna erbjudas.

Efter årsskiftet kommer dagligverksamhet och sysselsättning att öppna verksamheterna för alla deltagare på halvtid, tre dagar verksamhet ena veckan och två dagar den andra veckan. Detta är på grund av rådande pandemi, risken för smittspridning och för att efterleva kravet om max åtta personer i grupper.

Dagliga verksamheter i Upplands-Bro

Ansök och följ dina ärenden i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du som har behov av äldreomsorg, stöd i din vardag på grund av funktionsnedsättning, tillhör LSS eller har psykisk ohälsa göra ansökan, följa din ansökan, se dina pågående beslut och genomförandeplaner.

För att använda tjänsten loggar du in med BankID.

Gå till e-tjänsten här

Behöver du hkälp med din ansökan?

Du kan vända dig till din biståndshandläggare via Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och utreder ditt behov i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp