Barn och ungdomar LSS

Du som har ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar livet för barnet eller ungdomen. Det kan bland annat vara genom personlig assistans, avlösarservice i hemmet, ledsagarservice, boenden i familjehem, bostad med särskild service, korttidsvistelse och korttidsboende. De flesta av samhällets stödinsatser måste du själv ansöka om.

Ansök och följ dina ärenden i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du som har behov av äldreomsorg, stöd i din vardag på grund av funktionsnedsättning, tillhör LSS eller har psykisk ohälsa göra ansökan, följa din ansökan, se dina pågående beslut och genomförandeplaner.

För att använda tjänsten loggar du in med BankID.

Gå till e-tjänsten här

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp