Ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd

Om din ekonomiska situation är sådan att du inte har möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Ansökan görs via vår e-tjänst, se länk nedan. Om du vill ansöka via blankett kontaktar du vuxenenheten enligt nedan.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som du ansöker om månadsvis hos socialkontoret i Upplands-Bro kommun. Biståndet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst. Biståndet täcker de mest grundläggande behoven och prövas individuellt.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Om du har frågor eller vill ansöka om försörjningsstöd kontaktar du Kontaktcenter som hjälper dig att komma i kontakt med Vuxenenhetens mottagningsgrupp.

Telefontider för mottagningen:
Måndag, Onsdag och Fredag klockan 09.00-10.00

Har du redan ett pågående ärende når du din socialsekreterare på dennes direktnummer.

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter och förslag

Upp