Ekonomisk hjälp och stöd

Person som fyller i dokument. Kalkylator på bordet.

Om din privatekonomi är trasslig eller om du har skulder som du inte klarar av, kan du få ekonomisk rådgivning och hjälp att ansöka om skuldsanering. Klarar du inte av att försörja dig och har uttömt alla möjligheter att klara din försörjning, kan du ha rätt att få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 08-581 690 00
Fråga oss

Upp