Ekonomisk hjälp och stöd

Person som fyller i dokument. Kalkylator på bordet.

Om din privatekonomi är trasslig eller om du har skulder som du inte klarar av, kan du få ekonomisk rådgivning och hjälp att ansöka om skuldsanering. Klarar du inte av att försörja dig och har uttömt alla möjligheter att klara din försörjning, kan du ha rätt att få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 08-581 690 00
Fråga oss

Nyheter inom Ekonomisk hjälp och stöd

 • 24 JAN 2021
  Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att bo och vistas i, det brottsförebyggande arbetet är prioriterat. Kommunen kan även stötta personer med en kriminell livsstil som väljer att byta riktning i livet, ”hoppa av”, och lämna sitt...
 • 23 DEC 2020
  Det finns nu ett godkänt vaccin mot covid-19 och vaccination kommer att inledas på kommunens vård- och omsorgsboenden efter julhelgen. De äldre behöver inte själva boka tid utan kommer att erbjudas vaccin. Det kostar ingenting att...
 • 14 DEC 2020
  Vid årets sista nämndsammanträde fattade Äldre- och omsorgsnämnden beslut om verksamhetsplan för kommande år. Fokus för nästa års arbete är att stärka den enskilde invånarens möjlighet till påverkan och delaktighet samt kompetensutveckling...
 • 4 NOV 2020
  Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. I år går sex kommuner i nordvästra Stockholm samman och lyfter frågan under en hel månad. Det görs med informationsinsatser...
 • 6 OKT 2020
  Har du syskon, föräldrar, barn eller en vän som du hjälper på grund av funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa eller demens? Du som hjälper kan själv behöva stöd.
 • 30 SEP 2020
  Varje år hålls balansveckan Balansera mera, då motverkande av fallolyckor är i fokus. Det finns mycket man som äldre person kan göra för att minska risken att falla.
 • 22 SEP 2020
  Under våren och sommaren har de vanliga aktiviteterna för äldre som hålls på Torget 4 varit inställda. Nu startar höstprogrammet med olika aktiviteter som riktar sig till äldre personer och personer med olika former av stödbehov.
 • 13 JUL 2020
  Den rådande pandemin covid-19 har påverkat många äldre som bor och lever ensamma. Från och med 20 juli erbjuder Upplands-Bro kommun den som är äldre, bor ensam och upplever ensamhet att ansöka om social samvaro i hemmet. Insatsen utförs...
 • 25 JUN 2020
  Idag, torsdag den 25 juni, har styrande politiker i Upplands-Bro kommun träffat Acko Ankarberg (KD), ordförande i riksdagens socialutskott. Under mötet diskuterades de erfarenheter som hittills gjorts under den pågående pandemin, samt...
 • 25 JUN 2020
  Vid Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 juni 2020 beslutades att avveckla verksamheten vid Allégårdens vård- och omsorgsboende. Anledningen är att boendet över tid haft ett flertal tomma platser samt renoveringsbehov. Därutöver...
 • 25 MAJ 2020
  Det har varit en svår period på äldreboendena Norrgården och Allégården, där flera äldre avlidit i covid-19. Sakta men säkert återvänder nu en ny slags vardag. Enhetschefen Susanna Kraftelid berättar.
 • 20 MAJ 2020
  Är du i behov av en större trygghet i hemmet nattetid? Då finns flera olika möjligheter att få stöd av kommunen. En av dessa är trygghetskameran där du slipper att bli väckt av besökande hemtjänstpersonal när du sover.

Kalenderhändelser inom stöd & omsorg

Upp