Våld i nära relationer

Upplever du hot eller våld av någon du känner? Är du aggressiv och ibland våldsam mot personer du känner? Du är inte ensam i din situation och oavsett om du blivit utsatt för våld eller använder våld i en nära relation kan du få hjälp.

I kommunen arbetar vi för att barn och unga som bevittnat våld och/eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna också får det stöd och hjälp som de behöver.

Vi arbetar med vuxna samt barn och ungdomar som har blivit utsatta för våld samt vuxna som har använt våld i nära relationer. Med våld i nära relationermenar vi fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld samt våld genom försummelse mellan närstående - oavsett ålder, kön och etnicitet.

Alla som är utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället.

I Upplands-Bro kommun finns det verksamheter som arbetar med både förbyggande åtgärder och med insatser när våldsproblematik finns. Socialtjänstens arbete har följande inriktning

  • Erbjuda skydd till den våldsutsatta.
  • Stärka, ta vara på och utveckla den våldsutsattes egna resurser.
  • Ge insatser till våldsutövaren så att denne tar ansvar för och förändrar sitt våldsbeteende.
  • Att alltid inleda utredning när socialtjänsten får kännedom om att ett barn upplevt våld i nära relation.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp