Föräldraskap

Familjebehandling

Familje­behandlarna arbetar på uppdrag av Barn-­ och ungdomsenheten. Vi vänder oss till barn­ och ungdomar 0-18 år, deras föräldrar och nätverk. Vi träffar barn och föräldrar tillsammans, parvis och ibland enskilt. I samråd med familjerna bjuder vi även in andra viktiga personer runt familjen t ex från skola och BUP. Vi kan träffas i våra lokaler, hemma hos familjen eller via video när det passar bäst.

Alla som arbetar här har sekretess och dokumentationsskyldighet.

Familjearbetet handlar ofta om att förbättra barnets kommunikation och relation med sin familj. Det kan handla om att förbättra samspelet, om gränssättning och om att lösa konflikter utan våld i familjen.

Besöksadress:

Gamla Landsvägen 2, Kungsängen

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp