Familjerätten

Om ni som föräldrar har svårt att komma överens i ert gemensamma ansvar för ert barn kan ni vända er till Familjerätten för att få hjälp.

Familjerätten erbjuder rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor så som vårdnad, boende och umgänge. Det kan till exempel handla om samtalshjälp för att få till ett samarbete eller upprätta avtal i dessa frågor.

Familjerätten arbetar också med utredningar inför adoptioner och att fastställa faderskap/föräldraskap för ogifta föräldrar.

Familjerätten finns i Jakobsberg då Upplands-Bro och Järfälla kommun har en gemensam nämnd med en gemensam verksamhet för familjerättsliga frågor.

Mer information hittar ni här.

Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro


Söker du akut hjälp

Kontakt

Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro
Tel: 08-580 285 00
E-post: familjerattsnamnden.jarfalla.upplands-bro@jarfalla.se

Besöksadress
Vibblabyvägen 3 (Kvarnhuset), Jakobsberg

Postadress
Järfälla kommun
Familjerätten för Järfälla
och Upplands-Bro
177 80 Järfälla

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp