Akut hjälp

Om du har akuta problem, kan du ta kontakt med mottagningen som nås via kontaktcenter på vardagar, 08-581 690 00. Under andra tider kan du vända till socialjouren i Nordväst.

Socialjour

På Socialjour Nordväst kan du vända dig med akuta sociala problem utanför kontorstid. Socialjouren håller öppet årets alla dagar.

Öppettider:
Måndag-Torsdag  kl. 16.00-02.00    (17-02 för privatpersoner)
Fredag                    kl. 14.00-02.00    (15-02 för privatpersoner)
Lördag-Söndag     kl.  16.00-02.00

Kontakt:
Telefon:     010-444 05 00  
Fax:            010-444 05 44  

Adress:
Sundbybergsvägen 15, 171 73 Solna (Polisstationen i Solna)

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 samt dagar när ordinarie socialtjänst håler stängt har socialjouren beredskap och nås via 112. SOS

Alarm                                 - 112
Polisen                               - 114 14
Sjukvårdsrådgivningen   - 1177

Sjukvårdsrådgivning

http://www.1177.se/ hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och hälsa. Här hittar du också adresser och telefonnummer till alla vårdmottagningar i Stockholms län. Det finns även frågetjänster där du kan ställa anonyma frågor till experter inom hälso- och sjukvården.

Telefon: 08-320 100

Giftinformation

Svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt. När du ringer får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Telefon: 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall.

Jourhavande medmänniska

Här kan du tala med personer som genomgått en grundutbildning. De som svarar har ingen specialkompetens som kuratorer eller psykologer, utan är som namnet antyder, just vanliga medmänniskor.

Telefonjouren är öppen varje natt mellan 21-06

Telefon: 08-702 16 80

Nationella hjälplinjen Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.

Telefon: 020-220 060

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp