Föräldraskapsprogram

Att vara förälder kan vara det svåraste uppdrag som finns. Ibland uppstår behov av att diskutera upplevelser och problem kopplat till föräldrarollen med andra föräldrar och utbildade samtalsledare.

Upplands-Bro kommun erbjuder olika föräldrastödsprogram. Vilket program som är aktuellt för just dig beror på barnets ålder.

Trygghetscirkeln

Föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln vänder sig till föräldrar med barn i förskoleålder. Trygghetscirkeln är under uppstart och väntas komma igång under mars 2019.

Connect

Connect vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 7-12 år. Genom att diskutera olika situationer som kan uppstå ökar förståelsen för såväl barnens som det egna beteendet.

COPE

COPE – Community Parent Education Program är ett föräldraskapstödsprogram för vårdnadshavare med barn i åldern 13-16 år. Syftet med programmet är att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn på ett respektfullt sätt, stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, förbättra samspelet inom familjen och skapa ett nätverk mellan vuxna.

Är du intresserad av att veta mer eller delta i ett föräldrastödsprogram? Ring Kontaktcenter, 08-581 690 00, och fråga efter gruppledare för respektive program.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)