Trygg förstärkt hemgång

När du ska åka hem efter en vistelse på sjukhus är det normalt att känna oro över hur det ska fungera hemma. Om du har ett stort behov av omsorg kan du ansöka om att få extra stöd de första dagarna i hemmet.

Du ska känna dig trygg att åka hem.

Hur går det till?

Trygg förstärkt hemgång är ett team med undersköterskor. Insatsen innebär att en undersköterska från teamet blir din kontaktperson under den första tiden hemma. Du får hjälp och extra stöd utifrån de behov du har. Trygg förstärkt hemgång ger stöd- och hjälpinsatser under dagtid i max 10 vardagar.

Din kontaktperson tar kontakt med dig redan på sjukhuset och om behov finns besöker kontaktpersonen dig på sjukhuset. Tillsammans går ni igenom vad du behöver för att känna dig trygg med att åka hem. Det kan till exempel vara att se över att hjälpmedel finns på plats, hjälpa dig i kontakter med din hemtjänstutförare, vårdcentral och anhöriga. Trygg förstärkt hemgång samarbetar med din hemtjänstutförare och hjälper dig under dina första dagar hemma. Syftet med Trygg förstärkt hemgång är att du ska få hjälp att planera och strukturera upp vardagen, samt tydliggöra och kartlägga de insatser du behöver hjälp med. Målet med insatsen är att du ska få en hållbar och trygg omsorg i ditt hem.

Vem kan få hjälpen?

Kriterierna för att beviljas stöd och hjälp från Trygg förstärkt hemgång är:

  • Du och/eller dina anhöriga känner en stor oro inför att du ska lämna sjukhuset.
  • Du är i behov av omsorg stora delar av dygnet på grund av oron du känner.

Så ansöker du

Du gör din ansökan om att få extra stöd från Trygg förstärkt hemgång till din biståndshandläggare i samband med att ni planerar din utskrivning från sjukhuset. Kontakta biståndsenheten via kontaktcenter på 08 – 581 690 00 för att få veta mer.

Avgifter

Avgiften för Trygg förstärkt hemgång beräknas på samma sätt som den hjälpen du får från din hemtjänstutförare. Kostnaden är som högst 170 kronor/utförd timme. Priset kan variera beroende på ditt avgiftsutrymme och ingår i högkostnadsskyddet.

Efter Trygg förstärkt hemgång

Biståndshandläggaren följer upp ditt beslut om Trygg förstärkt hemgång när du har varit hemma några dagar. Vid uppföljning ansöker du om de hemtjänstinsatser som du önskar efter att Trygg förstärkt hemgång avslutat sitt uppdrag hos dig. Du kommer att få fortsatt hjälp och stöd från den hemtjänstutföraren du valt.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp