Taxor och avgifter

Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden tar ut avgifter för service och omvårdnadsinsatser inom äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Taxa för samtliga service- och omvårdnadsinsatser är högst 2170 kronor/månad för år 2022. Alla biståndsbeslut som ingår i maxtaxan räknas samman till ett totalbelopp som inte kan överstiga maxtaxa. Din avgift beror på vilket biståndsbeslut du har fått och på din inkomst. Nämnden garanterar att den enskilde har kvar ett individuellt förbehållsbelopp innan avgift fastställs.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp