Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre.

Stödinsatser
I kommunen finns det stödinsatser som den du vårdar eller stödjer kan ansöka om där biståndsbeslut behövs. Kommunen erbjuder även stödinsatser som du och din närstående kan få utan beslut.

Biståndsbedömda stödinsatser
- Hemtjänst
- Kostnadsfri avlösning i hemmet via hemtjänst
- Dagverksamhet för personer med demens
- Korttidsplats eller återkommande växelvård
- Olika LSS-insatser

Så här ansöker du
Du kan ansöka muntligt genom att kan vända dig till kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggare nås via Kontaktcenter på telefonnummer 08-581 690 00, varje helgfri vardag. Biståndshandläggare nås säkrast 8.30-9.30 måndag – fredag. Länk till ansökningsblankett ”Ansökan om insatser enligt SoL” hittas längre ner på denna sida.

Biståndshandläggaren tar emot din ansökan och utreder ditt behov av stöd och hjälp i samråd med dig och/eller anhörig. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

 1. Stödinsatser utan biståndsbeslut
  - Nätverksbyggande
  - Stödsamtal
  - Råd, stöd och information
  - Anhöriggrupper
  - Föreläsningar
  - Ansökan om må-bra-check

Kontakt
För mer information, kontakta anhörigkonsulent på telefonnummer 08-581 696 56.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp